LZA prezidenta trīs jautājumi un 10 piedāvājumi

1-05-2008

LZA Senātā 4. martā LZA prezidents un vienīgais kandidāts nakamajam prezidentūras termiņam Juris EKMANIS uzstājās ar savu redzējumu, kādai vajadzētu būt akadēmijai turpmākajos gados. Vispirms viņš meklēja atbildi uz trim jautājumiem.

Vai akadēmijai ir tiesības?

Vai akadēmijai ir ko teikt?

Vai ir kas klausās?

Vai akadēmijai ir tiesības? Akadēmijas tiesības ir noteiktas Statutos un Hartā. Akadēmijas pārraudzību realizē Ministru kabinets. Un tikai tas. Formāli ar Izglītības un zinātnes ministriju esam saistīti tikai caur finansēšanas kārtību. Ministru kabineta uzdevumā akadēmijas pārraudzības funkcijas veic tikai ministrs, nevis ministrija.

LZA un LZP. No šī gada finansējumu vairs nesaņemam caur Zinātnes padomi, bet pamatojoties uz tiešo līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju. No 12 LZP locekļiem 9 ir LZA locekļi. Augstākās izglītības padomē no 9 locekļiem 4 ir akadēmiķi. Arī Nacionālās attīstības plāna veidotāju zinātnieku grupā vairums bija akadēmiķi.

Vai akadēmijai ir ko teikt? Ir un būs. Bezgalīgā zinātnes reorganizācija vainagojās ar Zinātniskās darbības likumu, kurā dabūjām iekšā to, ko gribējām.Tas pats tagad notiek ar augstskolu likumu, ko sāka veidot Augstākās izglītības padomē, kurā aktīvi darbojas LZA locekļi. Likums virzās uz priekšu grūti. Akadēmiķi darbojas dažādās Saeimas komisijās. Pirms 2 – 3 nedēļām LZA prezidents kopā ar LZP priekšsēdētāju nosūtīja IZM vēstuli ar jautājumu, kādā veidā grantos nodarbinātajiem zinātniekiem apmaksāt atvaļinājumu, kā to pieprasa darba likumdošana. Cits jautājums – kā savienot darba likumdošanu, pēc kuras drīkst strādāt ne vairāk kā 8 stundas, ar reālo pētniecības darbu projektos, kam pēc 8 stundu darbadienas nedrīkst laist tuvumā. Jautājumi ir arī par universitāšu īpašumiem.

Vai ir kas klausās? Akadēmijas prestižs nodrošina to, ka ir. Akadēmijā jau ir bijuši izglītības un zinātnes ministre un ekonomikas ministrs. Senāta sēdes otrā daļa Organiskās sintēzes institūtā notiks kopā ar Valsts prezidentu. Viņš jau bija ieradies Zinātņu akadēmijā pirms savas ievēlēšanas, šodien sarunu turpināsim. V. Zatleram zinātne nav sveša, viņš pats nāk no kādreizējā Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta, tagadējās slimnīcas. Pēc sarunas ar izglītības un zinātnes ministri T. Koķi LZA parakstīja jumta līgumu par sadarbību starp IZM un LZA, kurā esam vienlīdzīgi partneri. IZM deleģē daļu savu funkciju LZA, piemēram, ārzemju sakari, kurus ministrija organizēja Eiropas tīklos, tiek nodoti LZA ar attiecīgu papildus finansējumu. Arī līdz šim LZA daļēji pildījusi valstiskas funkcijas, kā piemēram, Terminoloģijas komisija un valsts emeritēto zinātnieku aprūpe.

Tālāk J. Ekmanis iepazīstināja ar LZA pamatuzdevumiem 2008. – 2012. gadam un atbildēja uz jautājumiem.

Z. K.

Pēdējā atjaunošana 12-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS