Latvijas Zinātņu akadēmija – Turaidā

16-06-2011


2. jūnijā notika Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde Turaidā, Turaidas muzejrezervātā. Sēdes nosaukums – “Vēsturiskie centri kā vēstures avoti kultūras mantojuma saglabāšanā”. Akadēmiķis Jānis Stradiņš sēdes ievadā teica, ka Zinātņu akadēmijai ir savs Rundāles pilskungs – goda loceklis Imants Lancmanis un Turaidas pils un muižas pārvaldniece – goda locekle Anna Jurkāne. Ar Turaidas muzejrezervātu visciešākā mērā 30 gadus bija saistīts akdēmiķis Jānis Graudonis, viduslaiku pils rekonstrukcijas autors ir arhitekts, LZA goda doktors Gunārs Jansons. Brīnišķīgais Dainu parks ir LZA goda locekļa tēlnieka Induļa Rankas lolojums un titāniskā darba rezultāts. Anna Jurkāne izteica nelielu pārmetumu akadēmijai, ka tā slēdz sadarbības līgumus ar augstskolām, bet muzeji, kas ir ne tikai pētniecības centri, bet nodod tālāk zināšanas apmeklētājiem, tiek apieti. LZA prezidents J. Ekmanis atzina ilggadējo ciešo sadarbību starp Zinātņu akadēmiju un Turaidas muzejrezervātu un teica, ka līguma noslēgšanai nekādu šķēršļu nav.

LZA izbraukuma sēdes dalībniekus sveica Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.

Ar ziņojumiem uzstājās: LZA kor. loc Guntis Zemītis (“Vēsture un muzejs”), LZA goda locekle Anna Jurkāne (“Turaidas vēsturiskais centrs un muzejrezervāts”), LZA īst. loc. Ieva Ose (“Turaidas vieta Eiropas viduslaiku piļu pētniecībā”), Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists Uģis Niedre (“Klaušinieku māja – Turaidas vēsturiskā centra sastāvdaļa”), Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste Ina Līne (“Turaidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas restaurācijas teorētiskie aspekti”). Ekskursijā uz Dainu kalnu un Dziesmu dārzu sēdes dalībniekus pavadīja tēlnieks Indulis Ranka, aizraujoši stāstot par atsevišķām skulptūrām. Muzeja speciāliste, viņa arī Siguldas folkloras kopas “Senleja” vadītāja Anda Skuja to pašu izdziedāja tautas dziesmās. Ar atjaunotajā dārznieka mājā iekārtoto ekspozīciju un Gaujas lībiešu lomu Latvijas kultūrvēsturē iepazīstināja Ligita Beitiņa. Bija iespēja pabūt Turaidas viduslaiku pilī, restaurētajā Turaidas baznīcā, Turaidas muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamā mājā. Tajā pēc restaurācijas 9. septembrī tiks atvērta ekspozīcija, kurā varēs iepazīties ar Turaidas muižas pārvaldnieka Karla Reicberga (iespējamo) bīdermeiera stilā iekārtoto dzīves vidi.

Muižas smēde, ratnīca, zivju pagrabs – katra Turaidas muzejrezervāta apmeklējuma reize atklāj ko jaunu, un direktore saka  – būs vēl!

Z.K.


LZA goda locekles, Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes ziņojumu “Turaidas vēsturiskais centrs un muzejrezervāts” skat. „Z.V.” Nr.9 2011.gada 11.jūnijā.

Pēdējā atjaunošana 16-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS