Par LLMZA prezidenti atkārtoti ievēlēta akadēmiķe Baiba Rivža

16-06-2011


Šī gada 3. jūnijā Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā (turpmāk – LZA) norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) kopsapulce. Tās laikā par LLMZA prezidenti atkārtoti ievēlēta akadēmiķe, profesore Dr. habil. oec. Baiba Rivža, par viceprezidentiem – akadēmiķis, profesors Dr. habil. agr., Dr. med. vet. Aleksandrs Jemeļjanovs, LZA korespondētājloceklis, profesors Dr. sc. ing. Juris Skujāns un LZA korespondētājlocekle, profesore Dr. sc. ing. Daina Kārkliņa. Izmaiņu nebūs arī LLMZA nodaļu vadītāju sastāvā.

Kopsapulces laikā Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore profesore Dr. sc. ing. Irina Arhipova informēja par Latvijas nacionālo reformu programmu “ES–2020” stratēģijas īstenošanai. Savukārt Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Rigonda Lerhe uzsvēra valsts politikas plānotāju interesi sadarboties ar zinātniekiem, tai skaitā pārtikas nozares attīstībā.

LLMZA prezidente B. Rivža sava ziņojuma laikā īsumā atspoguļoja LLMZA darbību 2008. – 2011. gadā, kā arī ieskicēja nākotnes plānus. Pēdējo trīs gadu laikā LLMZA ir aktīvi attīstījusi starptautisko sadarbību, 2008. – 2010. gadā kļūstot par Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (turpmāk – Apvienība) prezidējošo institūciju. 2008. un 2009. gadā Latvijā tika organizētas Apvienības konferences. 2010. gadā norisinājās Krievijas Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas pārstāvju vizīte Latvijā, savukārt 2011. gadā plānota Ukrainas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pārstāvju vizīte. LLMZA pārstāvji pēdējos gados aktīvi iesaistās Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas
(EUR­AGRI), kā arī Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācijas darbībā, un sadarbības attīstība paredzēta arī nākamajos gados.

Ne mazāk būtiska ir LLMZA pārstāvju dalība nacionālo programmu un vietēja mēroga projektu īstenošanā, kā arī dalība Zemkopības ministrijas Zinātnes konsultatīvajā darba grupā un citās darba grupās. LLMZA locekļi ir aktīvi konferenču un izbraukuma sēžu organizatori un dalībnieki. Jau vairākus gadus LLMZA organizē arī konkursa “Sējējs” grupas “Zinātne lauku attīstībai”, LLMZA, Hipotēku bankas un LLU konkursa, P. Lejiņa balvas konkursa un J. Lielmaņa konkursa darbu izvērtēšanu.

Vairāku konkursu laureāti tika godināti arī LLMZA kopsapulcē.

Ar ziņojumu “Vienota Latvijas augšņu informācijas sistēma – nepieciešamība un iespējas” uzstājās P. Lejiņa balvas 2011. gada konkursa laureāts LZA korespondētājloceklis, profesors Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš.

Piedaloties Latvijas Hipotēku bankas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk – LLU) pārstāvjiem, tika godināti LLMZA, LLU un Hipotēku bankas 2011. gada balvas laureāti, kuri īsumā informēja par savu pētījumu galvenajiem rezultātiem. Tie bija – Jauno zinātnieku grupā:

Vita Levkāne par izvirzīto promocijas darbu “Augsta riska pārtikas produktu kvalitātes izvērtējums Sous vide iepakojumā”, darba zinātniskā vadītāja docente, Dr. sc. ing. Sandra Muižniece–Brasava;

Evija Greģe–Staltmane par promocijas darbu “Investīciju analīze un novērtēšana Latvijas privātajos mežos”, darba zinātniskais vadītājs profesors, Dr. habil. sc. ing. Henns Tuherms.

Maģistru grupā:

Mārtiņš Šabovics par maģistra darbu “Miltu maisījumu izstrāde no netradicionāliem graudaugiem”, darba zinātniskā vadītāja vadošā pētniece, Dr. sc. ing. Evita Straumīte.

LLMZA ir sabiedriska zinātnieku apvienība (biedrība), kurā uz brīvprātības principiem apvienoti lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, meža un koksnes pārstrādes nozares zinātnieki.

LLMZA galvenais uzdevums ir noteikt prioritāros pētniecības virzienus un virzīt tās zinātnieku darbību fundamentālās un pielietojamās zinātnes attīstībā, koordinēt zinātnisko darbību saistībā ar nozares faktiskā stāvokļa analīzi, perspektīvās attīstības prognozēšanu, lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu un meža svarīgāko zinātniski tehnisko un tautsaimniecības problēmu risināšanu, zinātnes sasniegumu reklamēšanu, kā arī pārstāvēt lauksaimniecības un meža zinātņu intereses valdībā, ārzemēs, integrēt augstskolu un nozaru zinātniskās pētniecības iestāžu darbību jauno speciālistu un zinātnes darbinieku sagatavošanā.

LLMZA zinātniskā sekretāre Ieva Brence

Pēdējā atjaunošana 16-06-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS