Skaistie mirkļi ar “L’OREAL”

19-05-2011

zv/zv418-0.jpg
zv/zv418-1.jpg
Stipendiātes ar Goda patronesi Vairu Vīķi-Freibergu un IZM ministru Rolandu Broku

Katru pavasari Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinās prieka, gandarījuma un optimisma caurstrāvots notikums – gadskārtējā “L’OREAL Baltic” kopā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju piešķirto stipendiju “Sievietēm zinātnē” pasniegšana vienai jau gatavai doktorei un divām topošajām doktorēm dzīvības zinātnēs un materiālzinātnē. Atmoda dabā, par ko liecina krāšņais zāles noformējums un ziedu kompozīcijas laureātēm, sasaucas ar sievišķīgā šarma un gudrības plaukumu, un atliek tikai pabrīnīties, cik talantīgas, vispusīgas un daiļas ir mūsu zinātnes “sieviešu spārna” pārstāves. 

LZA prezidents Juris Ekmanis, pasākumu atklājot, teica, ka Latvijā par sieviešu trūkumu zinātnē nav jāuztraucas. Tā ir retā joma, kur mēs esam Eiropas Savienības priekšgalā, jo sieviešu īpatsvars zinātnē ir 51,2 %, turklāt 42 % no viņām ir doktora grāds. Apzinoties zinātnes bēdīgo finansējumu mūsu valstī, materiāls atbalsts zinātniecēm, ko realizē starptautiski pazīstamais koncerns “L’OREAL”, ir vērā ņemams atspaids un ar katru gadu palielina stipendiju pretendentu skaitu. Šogad tas bija 34. Tuvāk par konkursa norisi, pretendentēm un izvēles kritērijiem runāja žurijas komisijas priekšsēdētājs akadēmiķis Jānis Stradiņš.

Konkursa Goda patronese, Latvijas eksprezidente akadēmiķe Vaira Vīķe–Freiberga izteica gandarījumu, ka savulaik Parīzē, UNESCO un “L’OREAL” starptautiskās prēmijas un stipendijas “Sievietēm zinātnē” pasniegšanas ceremonijā panāktā vienošanās ar toreizējo “L’OREAL” vadību par atbalstu Latvijas zinātniecēm tik veiksmīgi darbojas, ka šogad stipendijas tiek pasniegtas jau septīto reizi. Nav grēks piebilst, ka Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur zinātnieces saņem šo prestižo stipendiju. Priecājoties par lielo sieviešu īpatsvaru Latvijas zinātnē, V. Vīķe–Freiberga izteica pieņēmumu, ka varbūt kādai atbilstošai firmai vajadzētu iedibināt stipendiju vīriešiem zinātnē, lai stimulētu arī viņus vairāk pievērsties zinātnei. (Uz “Aldari” nav ko cerēt, tas no kopīgas balvas ar LZA savulaik vienpusīgi un bez iepriekšēja brīdinājuma atteicās. Acīmredzot alus brūķēšanai nekāda zinātne nav vajadzīga. Savukārt “Latvenergo”, gan sadarbībā ar LZA, gan pats, ikgadus pasniedz krietnu birumu balvu savas nozares jaunajiem zinātniekiem un praktiķiem, pārsvarā vīriešiem. Uz ko lai vēl cer? – Red.)

Stipendiātes uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un “L’OREAL Baltic” ģenerāldirektors Benuā Žilia kungs.

Un tagad – pašas vaininieces. Zinātņu doktoru nominācijā stipendija tika piešķirta medicīnas zinātņu doktorei LIENEI ŅIKITINAI–ZAĶEI. Viņa ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece un Genoma centra datubāžu daļas vadītāja. Par Lieni Ņikitinu–Zaķi LZA kor. loc. Jānis Kloviņš teica: “Liene ir Dieva sūtīts eņģelis”. Pēc Medicīnas akadēmijas absolvēšanas viņa saņēma piedāvājumu gadu ilgai zinātniskai praksei vienā no pasaules prestižākajām augstskolām – Karolinska Instituted Stokholmā, Zviedrijā. Gadam pieplusojās vēl trīs. Izstrādāts un aizstāvēts promocijas darbs, iegūts zinātņu doktora grāds. Strādādama pētniecisko darbu Zviedrijā, Liene turpināja pedagoģisko darbu un rezidentūru Latvijā, līdz, domādama par jaunās ģimenes nākotni, izšķīrās par pilnīgu atgriešanos Latvijā un sāka strādāt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Kopš 2005. gada 16. decembra viņa ir Latvijas Genoma centra datubāžu vadītāja (tāda ir tikai divās valstīs Eiropā) un “L’OREAL” stipendiju izpelnījās pētījuma “Reimatoīdā artrīta ģenētiskā izpēte Latvijas populācijā” veikšanai. Lienei ir lielisks vīrs, kā viņa pati saka, izcils tētis viņu trīsgadīgajai meitiņai Marikai. Jautāta par vaļaspriekiem, viņa atbild: “Mans darbs ir arī mans vaļasprieks. Nevar būt nekā labāka par to, ja tev patīk tavs darbs un tu ej strādāt ar prieku!” Atzīst arī, ka patīk kopā ar vīru makšķerēt no laivas, turklāt lomam nav nekādas nozīmes. Galvenais ir process.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniece, fizikas maģistre un doktorante MARIJA DUNCE stipendijai bija pieteikusi pētījumu “Fāžu pārejas un fizikālās īpašības cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes”, lai radītu un izpētīti jaunus funkcionālos materiālus pielietojumiem elektromehāniskajās un elektrokaloriskās dzesēšanas ierīcēs. Funkcionālie materiāli būtiski maina savas īpašības atkarībā no ārējās iedarbības un tos var izmantot, lai pārvērstu vienu enerģijas veidu citā. Tādi ir, piemēram, segnetoelektriķi. Marija Dunce kopā ar kolēģiem ir radījusi jaunu segnetoelektrisko materiālu grupu, kas nesatur cilvēka veselībai kaitīgo svinu. Institūta direktors akadēmiķis Andris Šternbergs teica, ka viņi ir lepni par savu Mariju, kura nav nekāda “Vienkārši Marija”. Turklāt viņa ir teicama perkusioniste “Samba de Riga” grupā, kopš 2010. gada rudens grupas mākslinieciskā vadītāja un jauno perkusionistu audzinātāja, kā arī spēlē ģitāru un flautu.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas asistente, LU Medicīnas fakultātes doktorante BAIBA ŠVALBE nāk no ģimenes ar ķīmijas zinātnieku tradīcijām, jo viņas vectēvs bija LLU profesors Kārlis Švalbe un arī LZA kor.loc.Pēteris Tarpencieris ir viņai tuvs radinieks. Sava nozīme tam, ka Baiba pievērsās dabaszinātnēm, bija arī Rīgas 2. vidusskolas bioloģijas skolotājam un Baibas klases audzinātājam Gunāram Cakulam–Strodam. 2008. gadā Baiba beidza LU Bioloģijas fakultāti ar dabaszinātņu maģistra grādu bioloģijā un papildu izglītību, līdzīgi Lienei Ņikitinai–Zaķei, ieguva Karolinska Institutet Stokholmā, kā arī LU Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skolā. “L.’OREAL” atbalstu viņa guvusi pētījumam “L–karnitīna nozīme smadzeņu funkcionēšanā”. L–karnitīns regulē enerģijas avota taukskābju nogādāšanu šūnu mitohondrijos un daudz kas no šīs darbības mehānisma un ietekmes vēl nav noskaidrots. Baiba Švalbe pētīs samazinātas L–karnitīna koncentrācijas lomu smadzeņu apgādē ar enerģiju un domājams, ka projekta rezultāti pavērs jaunas iespējas nervu sistēmas saslimšanu ārstēšanā. “Mūsu latviskā Baibiņa”, kā viņu raksturoja viena no iepriekšējo gadu “L’OREAL” stipendiātēm LZA kor. loc. Maija Dambrova, nodarbojas ar kalnu slēpošanu, skrien minimaratonu, retrotērpā brauc parādēs ar atjaunoto retro–Ērenpreisu. Vārdu sakot, ņem no dzīves visu, ko tā sniedz.

Tradicionāli uz gadā paveikto jāatskatās iepriekšējā gada stipendiātēm, un viņām tiešām bija ko teikt. Inese Čakstiņa janvārī kļuvusi par bioloģijas doktori, turklāt aizstāvēja promocijas darbu par A vitamīnu un sirds attīstību vienlaicīgi ar savu priekšgājēju Karīnu Siliņu. Tagad viņa ir ķērusies klāt jauniem izaicinājumiem. Arī Elīna Pajuste šī gada 7. aprīlī iesniedza LU promocijas padomei savu pabeigto promocijas darbu par tritija īpašībām un difūziju kodolsintēzes reaktora materiālos. Piešķirtā stipendija viņai, Londonā strādājot pie sava promocijas darba, ļāva biežāk tikties ar vīru un mazo dēliņu, jo sirdsmieram pētmieka darbā nav mazā nozīme. Savukārt medicīnas doktore Una Riekstiņa, kura pēta ādas cilmes šūnu ietekmi uz nervu cilmes šūnām un otrādi, var lepoties ar trešās meitiņas nākšanu pasaulē, kur liels morāls un materiāls atbalsts bija “L ’OREAL” piešķirtajai stipendijai, kas ļāva ātrāk atsākt darbu.

Lai veicas mūsu jaukajām “L.’OREAL” meitenēm!

Z. Kipere

zv/zv418-2.jpg zv/zv418-3.jpg 
zv/zv418-4.jpg 

L`Oreal Baltic ģenerāldirektors Benuā Žilia (Benoit Julia) ar stipendiātēm Lieni Ņikitinu-Zaķi (no kreisās), Mariju Dunci un Baibu Švalbi
A.Edžiņas foto 

Pēdējā atjaunošana 25-05-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS