Konkursi

8-04-2011

Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts

izsludina konkursu direktora amatam

Konkursam iesniedzamie dokumenti: 1) iesniegums par piedalīšanos vēlēšanās, 2) Curriculum vitae, 3) dokumenti par zinātnisko kvalifikāciju, 4) zinātnisko publikāciju saraksts, 5) perspektīvās darbības programma.

Direktora amata pretendentam izvirzītas šādas prasības: filoloģijas doktora zinātniskais grāds, vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās publikācijas, pieredze zinātnisko projektu un programmu vadīšanā, organizatoriskā darba pieredze, spēja izstrādāt zinātniskās darbības stratēģiju literatūras, folkloras un mākslas zinātņu nozarēs.

Dokumenti ar norādi “Vēlēšanu komisijai” iesniedzami līdz 10.05.2011. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta sekretariātā, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 1306. telpā. Tālrunis uzziņām 67229017.


 

Latvijas Universitātes

BIOLOĢIJAS INSTITŪTS

izsludina konkursu uz direktora amatu

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

1) pieteikuma vēstule;

2) biogrāfija (Curriculum vitae);

3) doktora zinātniskā grāda apliecinoša dokumenta kopija;

4) publicēto zinātnisko darbu saraksts;

5) citi pretendenta raksturojoši dokumenti pēc paša izvēles;

6) institūta turpmākās darbības programma

Prasības direktora amata pretendentam:

1) organizatoriskā darba pieredze;

2) pieredze zinātnisko projektu un programmu vadīšanā;

3) spēja izstrādāt zinātniskās darbības stratēģiju dabaszinātņu nozarēs

Pieteikumi iesniedzami līdz šī gada 20. maijam Salaspilī, Miera ielā 3, 230.istabā, tālrunis – 67944988

Powered by Elxis - Open Source CMS