Akadēmiķis Elmārs Blūms

8-04-2011

 Biobibliogrāfija

zv/zv416-6.jpg 

21. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas sēžu zālē akadēmiķis Elmārs Blūms prezentēja savu biobibliogrāfiju, ko izlaidis LU Akadēmiskais apgāds. Tās priekšvārdā lasām: “Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas locekļa, Dr.habil.phys. profesora Elmāra Blūma biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto, rediģēto, vadīto un recenzēto promocijas darbu, to kopsavilkumu, viņam izsniegto autorapliecību, interviju ar E. Blūmu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību no 1960. gada līdz 2010. gada decembrim. 

Biobibliogrāfiju ievada biogrāfiskās ziņas par akadēmiķi E. Blūmu latviešu un angļu valodā, LZA prezidenta Jura Ekmaņa apcere par kolēģi Elmāru Blūmu – siltumfizikas un molekulārās fizikas, magnētisko parādību fizikas speciālistu, kā arī autora dzīvesstāsts. Biogrāfiju papildina attēli ar kolēģiem Latvijā un ārzemēs, ģimenes locekļiem, kā arī par nozīmīgiem notikumiem.”

Tiktāl no drukātā. Kolēģus un draugus tikšanās reizē akadēmiķis bija iecerējis negarlaikot ar zinātni – kolēģi jau tāpat zina, bet draugi vienalga nesapratīs. Attēlu krāšņotajā stāstījumā daudz interesantāk bija izsekot, kā skolotāju ģimenē dzimušie, bērnībā kā divas ūdens lāses vienādie dvīņi izvēlas katrs savu ceļu – brālis Valdis kļuva par kultūras darbinieku, bet Elmārs devās fiziķa gaitās. (Viņš gan nebija pirmais zinātnieks ģimenē, jo vecākais brālis Aivars bija izvēlējies ķīmiķa specialitāti.) Latvijas (Valsts) Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, universitātes vīru koris, ZA Fizikas institūts, starptautiskas konferences un kontakti, apbalvojumi un medaļas, arī LZA lielā medaļa (2005), draugi un tuvinieki – kā saistošā kinoseansā uz ekrāna paslīdēja viss bagātais zinātnieka mūžs. Par to paldies akadēmiķim Elmāram Blūmam!

Z. Kipere

Pēdējā atjaunošana 8-04-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS