Juris Ekmanis: vairāk praksei, jauno zinātnieku atbalstam un zinātnes popularizēšanai

1-03-2011
nodalas/nodomu_protokols_2011.jpg
„Ja mūsu sadarbība īstenosies, kā esam paredzējuši, tad efektīvāka kļūs jauno zinātnieku atbalstīšanas politika, efektīvāka veidosies dažādu nozaru zinātnieku sadarbība konkrētu tautsaimniecības virzienu attīstībai”, stāstīja Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Juris Ekmanis tūlīt pēc tam, kad starp Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Zemkopības ministriju tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību 2011.gadā. 

Attēlā no kreisās: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
(Foto: Kaspars Funts) 

“Mūsu kopējais mērķis ir veicināt visu to pētniecības nozaru sadarbību, kas saistītas ar lauksaimniecības un meža zinātnes attīstību mūsu valstī”, informē Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža, piebilstot, ka līdzšinējā sadarbība jau iezīmējusi svarīgāko – garantējot jaunajiem zinātniekiem – topošajiem lauksaimniecības speciālistiem – atspaidu un atbalstu studiju procesā to zinātnisko pētījumu veikšanai, kam liela praktiska vērtība tautsaimniecības problēmu risināšanā.

Jauno zinātnieku sagatavošanā protokols paredz rīkot seminārus par doktorantūras studiju problēmām un izaicinājumiem, kā arī dot īpašu iespēju doktorantūras studentiem Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pārstāvētajās zinātņu jomās, ziņot par savu pētījumu rezultātiem šīs akadēmijas, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdēs.

Paredzēta jauno zinātnieku pētījumu konkursa organizēšana lauksaimniecības zinātnes jomā.

Bez tam jaunie zinātnieki varēs piedalīties starptautiskā diskusijā par ES Kopējās lauksaimniecības politikas iespējamo attīstību pēc 2013.gada.

Parakstītais nodomu protokols aktualizē zinātnes sasniegumu popularizēšanu, tostarp - kopīgu konferenču, izstāžu un semināru rīkošanu, kā arī dalību oktobrī paredzamā Apvienotā pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” sekcijas „Lauksaimniecības un meža zinātnes: iespējas un izaicinājumi sabiedrības attīstībai” darbības nodrošināšanā.

Saskaņā ar protokolu plānots, ka sadarbības ietvaros tiks nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmijas apvienības seminārā „Zinātne, sabiedrība un globālā pārtikas sistēma” Francijā, un dalība Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas organizētajos pasākumos, tādējādi veicinot starptautisko zinātnisko sadarbību.

Nodomu protokola parakstītāji uzskata, ka šis dokuments pēc būtības ir zinātnieku, studentu un praktiķu sadarbības pasākumu plāns ilgtermiņā, jo, lai gan tur paredzētais ir tikai šim gadam, tomēr tas veido pamatu ilgākam darbam nākotnē - izstrādāt ieteikumus politikas plānotājiem par iespējamiem uzlabojumiem zinātnē un augstākajā izglītībā.

Plašāka informācija – akadēmiķe Baiba Rivža, mob.tālr. 29254469.

Pēdējā atjaunošana 1-03-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS