Kā saule un vējš var strādāt mūsu labā

4-03-2011

Pasakumi/Image96.JPG 

Otrdien, 1.martā plkst. 18:00
Eiropas Savienības mājā
Sarunu istabā
Aspāzijas bulvārī 28, Rīgā

”Kā saule un vējš var strādāt mūsu labā”

Kafejnīcas vakara sarunu temats bija veltīts atjaunojamiem energoresursiem – zaļajai enerģijai, ko varam iegūt no saules un vēja.

Mūsdienu pasaule dinamiski attīstās izmantojot dabas resursus. Tādēļ aktuāls ir kļuvis jautājums, vai izmantot tikai tradicionālos, neatjaunojamos enerģijas avotus - ogles, dabasgāzi un naftu, turpmāk ir mērķtiecīgi un perspektīvi. Šodien tiek meklēti jauni enerģijas avoti, zinātnieki izstrādā tehnoloģijas, lai varētu izmantot cilvēku labā tos potenciālos enerģijas resursus, ko sevī slēpj saule, vējš, ūdeņradis, zemes siltums, biomasa...

Cilvēki jau senatnē apzinājās, cik liels spēks piemīt Saules gaismai. Lai atvairītu uzbrukumu Sicīlijā, sengrieķu matemātiķis Arhimēds trešajā gadsimtā pirms mūsu ēras ieteica lielisku ideju izmantot milzīgus spoguļus, kas novirzītu spēcīgos saules gaismas kūļus uz ienaidnieka kuģiem, izraisot to uzliesmošanu. Saule dod enerģiju divos veidos – kā gaismu un siltumu. Daudzus gadus cilvēki izmantoja saules enerģiju, lai padarītu mājokļus gaišākus un mājīgākus. Vēja spēks kopš seniem laikiem ir radis pielietojumu vējdzirnavās. Šodien sāk parādīties citi šo energoresursu izmantošanas risinājumi, turklāt, lai iegūtu šo tīro un atjaunojamo, taču nepastāvīgo enerģiju, tiek izstrādātas un pielietotas dažādas tehnoloģijas un metodes – saules kolektori, saules baterijas, vēja ģeneratori un c.

Zinātnes kafejnīcā runāja par jaunajām tehnoloģijām, kas radītas, un zinātnieku idejām, kā labāk izmantot saules un vēja enerģijas spēku, par Latvijas zinātnieku iestrādnēm šajā jomā un par praktiskām iespējām katram no mums izmantot šos enerģijas avotus. Bija iespēja iepazīties ar jauno tehnoloģisko risinājumu praktiskiem piemēriem un uzzināt speciālistu viedokļus par to efektivitāti un pielietojamību.

Kafejnīcas pasākumu vadīja Dr. Juris Šteinbergs - zinātnieks un populāra TV raidījumu seja. Kafejnīcas diskusijā kā eksperti piedalījās Fizikālās enerģētikas institūta vadošais pētnieks Pēteris Šipkovs (prezentācija1, prezentācija2), Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošie pētnieki Inta Muzikante (prezentācija) un Boriss Poļakovs (prezentācija), kā arī Latvijas Energoefektivitātes asociācijas pārstāvis Valdis Šakars.

Zinātnes kafejnīcas mērķis ir neformālā vidē pie kafijas tases raisīt brīvu diskusiju par aktuāliem un sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Šī ir lieliska iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem, uzdot gan skolotājam, skolēnam, studentam, ierēdnim, bibliotekāram, gan uzņēmējam un pensionāram interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto kādā konkrētā zinātnes jomā, kas šajā reizē ir enerģētika.

Zinātnes kafejnīca aicina jebkuru interesentu atnākt un pievienoties diskusijām, iegūt sev noderīgas zināšanas gan kā sabiedrības sastāvdaļai, gan kā individualitātei.

Maija Bundule
tālr. 67227790
mob.tel. 26514481
e-pasts:


      Videomateriāli 

Eksperu uzstāšanās (101 minūte)

Diskusija (16 minūtes)

Pēdējā atjaunošana 1-04-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS