Sveicam!

10-02-2011


Ja jūs spējat kaut ko paveikt vai sapņojat kaut ko paveikt, ķerieties pie tā. Drosmē ir ģenialitāte, spēks un brīnums.

Johans Volfgangs Gēte

LZA īstenajam loceklim

Jānim Guntim BĒRZIŅAM

Augsti godātais akadēmiķi!

Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijs un Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa no sirds sveic Jūs jubilejā! Augsti vērtējam Jūsu ievērojamo devumu radiācijas testēšanā Latvijā, darbību Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanā un Nacionālā kontaktpunktā Eiroatom programmas koordinatora lomā,kā arī Jūsu vienmēr aktīvo pieejuvisām dzīves pozīcijām. Vēlam veselību, izturību un nedziestošu dzīvesprieku!

Patiesā cieņā un sirsnībā

LZA prezidents Juris EKMANIS

FTZN priekšsēdētājs Juris JANSONS


Ģenerāļus var radīt katru gadu,
Bet ne zinātniekus.
                       
Roberts Bērtons

LZA īstenajam loceklim

Ivaram TĀLEM

Augsti godātais akadēmiķi!

Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijs un Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa no sirds sveic Jūs jubilejā!

Augsti vērtējam Jūsu ievērojamo devumu radiācijas defektu akumulācijas un anihilācijas likumsakarību noskaidrošanā, kas ļauj veidot efektīvus detektorus, kā arī Jūsu vienmēr aktīvo pieeju visām dzīves pozīcijām. Vēlam veselību, izturību un nedziestošu dzīvesprieku!

Patiesā cieņā un sirsnībā

LZA prezidents Juris EKMANIS

FTZN priekšsēdētājs Juris JANSONS


LZA īstenajam loceklim

Dr.habil.phys. Elmāram Blūmam

Augsti godātais akadēmiķi!

Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā! Ar savu pētniecisko darbu Jūs esat daudz devis zinātnei un Latvijas labajam vārdam Eiropā un pasaulē. Paldies Jums!

Vēlam stipru veselību, laimi, enerģiju un darba prieku.

Pieņemiet mūsu cieņas apliecinājumus par Jūsu izcilo devumu magnētisko šķidrumu fizikas zinātniska virziena iedibināšanā un attīstīšanā Latvijā. Jūsu autoritāti zinātnieku sabiedrībā apstiprina LZA Lielā medaļa, kuru piešķir par patiesiem nopelniem.

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu
nodaļas priekšsēdētājs Juris Jansons

Pēdējā atjaunošana 11-02-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS