LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas organizētā izbraukuma sēde

1-12-2010

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
un Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas organizētā izbraukuma sēde

„Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai – 195”

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
Jelgava, Akadēmijas 10

2010.gada 8.decembrī

PROGRAMMA

Laiks

Darba kārtība

10.30 – 11.00

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

11.00

LZA izbraukuma sēdes atklāšana - Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase

11.05

Jelgavas Domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna

11.10

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Jura Ekmaņa uzruna

11.15

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektora Jura Skujāna uzruna

11.20

LZA sēdi vada J.Ekmanis

11.20-11.50

Valdis Pīrāgs „Brīvmūrniecība Latvijā un tās saistība ar Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības nodibināšanu”

11.50-12.10

Dr.hist. Armands Vijups Kurzemes literatūras un mākslas biedrība un arheoloģijas attīstība Latvijā 19.gs.”

12.10.-12.30

Dr.art. Edvarda ŠmiteArtefaktu krāšana, saglabāšana un izpēte kā viens no KLMB darbības virzieniem”

12.30-13.00

Jānis Stradiņš „Jelgavas universitātes 109 dienas”

13.00 – 13.30

Grāmatas „Mirbaha vēstules par Kurzemes hercogu Jēkabu” atvēršana un KAFIJAS PAUZE

13.30

LZA sēdi vada J.Ekmanis

13.30-13.50

Regīna Kvašīte un Gerda Čepaitiene (Lietuvas Republika) „Jons Jablonskis: Lietuvā un Latvijā”

13.50-14.10

Dr. phil. Ainārs Dimants „Eiropas Žurnālistikas observatorijas redzējums: no „Latviešu Avīzēm” uz „Latvijas Avīzi”. Žurnālistu profesionālā un nacionālā identitāte Latvijā”

14.10-14.30

Dr. paed. Mihails Gorskis „T. Grothusa uzskati mūsdienu zinātnes skatījumā”

14.30-14.50

Ivars Zupiņš E.K.Eihvalds: paleontoloģijas pirmsākums un mūsdienas”

14.50-15.20

Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēdes noslēgums

15.30

Ekskursija uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni (Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, Jelgava, Akadēmijas 1)

Pēdējā atjaunošana 1-12-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS