Izbraukuma seminārs “Netradicionālās lauksaimniecības attīstības tendences Latvijā”

4-11-2010

Šī gada 21. oktobrī Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk – LLMZA) Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa, sadarbībā ar Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātnisko institūtu “Sigra” (turpmāk ZI “Sigra”) un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (turpmāk – LZA LMZN) organizēja izbraukuma semināru “Netradicionālās lauksaimniecības attīstības tendences Latvijā” (turpmāk – Seminārs).

Semināra sākumā akadēmiķis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs iepazīstināja ar ZI “Sigra” darbību. Galvenais ZI “Sigra” pētniecības virziens ir augsti kvalitatīvas, drošas, nepiesārņotas un veselīgas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izejvielu ražošanas zinātniskā pamatojuma izstrāde un tā realizācijas metodes un paņēmieni. Būtiska pētījumu daļa saistāma ar briežu gaļu, kas ir tradicionāli augstvērtīgs pārtikas produkts. A.Jemeļjanovs norādīja, ka, vērtējot gaļas kvalitāti pēc kritērijiem kopproteīns, koptauki, enerģētiskā vērtība un holesterīns, augstākā gaļas kvalitāte vērojama tieši briežu gaļai, zemākā – cūkgaļai. Bez tam briežu gaļā holesterīns ir tikai 36 mg%, kas ir ievērojami zemāks rādītājs nekā citu veidu gaļā (piemēram, baložiem 57 mg%, vistu broileriem 64 mg%, savukārt cūkgaļai 82 mg%), tomēr tā līmenis uzskatāms par pietiekošu, lai nodrošinātu pilnvērtīgas gaļas īpašības.

Ziņas par mērķtiecīgu briežu gaļas lietošanu uzturā ir jau no neolīta laikmeta apmetņu pētījumiem, sākot no viduslaikiem briežu gaļas patēriņš un to medības ir augstmaņu privilēģija. Latvijā 2010.gadā ir reģistrēti 62 briežu dārzi iežogotās teritorijas briežu audzēšanai veido 6000 ha, briežu dārzos mīt 10000 staltbriežu. ZI “Sigra” pētnieki, sadarbībā ar z/s “Saulstari”, kuras vadītājs Dr.chem. Dainis Paeglītis ir arī ZI “Sigra” vadošais pētnieks, īsteno pētījumu, ar mērķi iegūt augstas kvalitātes gaļu no Latvijā audzētiem un savvaļas briežiem (Cervus alphus) tālākai inovatīvo produktu izstrādei. Tēmas aktualitāti un A.Jemeļjanova spēju ieinteresēt auditoriju apliecināja daudzie jautājumi semināra izskaņā.

Izbraukuma semināra dalībnieki apmeklēja z/s “Saulstari”, iepazīstoties ar tās darbu, kā arī klātienē apskatot gan briežus, gan mežacūkas, kas sastopamas saimniecībā.

Savukārt sēdes noslēgumā dalībniekiem bija iespēja restorānā nogaršot gan baložu, gan z/s “Saulstari” augušo briežu gaļu.

LZA LMZN zinātniskā sekretāre I. Brence

Powered by Elxis - Open Source CMS