Izsludināts ERA-net 3.projektu pieteikumu konkurss

20-09-2010

2010.gada 15.septembrī ERA-net „WoodWisdomNet-2” un ERA-net „Bioenerģija” ir izsludinājusi kopēju projektu pieteikumu konkursu „Mežu ilgtspējīga pārvaldība un lignocelulozes resursu optimizēta izmantošana”.

Konkursa mērķis ir sekmēt zinātnisko sadarbību starp valstīm, lai apvienojot resursus, panāktu būtisku ieguldījumu mežu optimālā izmantošanā. Projektos tiks finansēti gan fundamentāli, gan lietišķi pētījumi šādās tēmās:

  1. Mežu izmantošana daudzpusīgām sabiedrības vajadzībām, mežu produktivitātes palielināšana un mežu kā rūpniecisko izejvielu resursa optimizēta izmantošana.

  2. Koksnes un koksnes šķiedru izmantošana perspektīvu produktu izstrādē; tehnoloģijas sākotnējai koksnes pārstrādei.

  3. Perspektīvas tehnoloģijas biodegvielas iegūšanai un biorafinēšanai.

Plašāks tēmu apraksts ir sniegts konkursa sludinājuma pilnajā tekstā (skat. dokumentu Konkursa nolikums).

Konkurss notiks 2 kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 1.kārtai ir 2010.gada 1.decembris. Projektu pieteikumus izvērtēs starptautiska ekspertu komisija. Konsorciji, kas atbildīs vērtēšanas kvalitātes kritērijiem, tiks aicināti iesniegt pilnus projektu pieteikumu konkursa otrajai kārtai.

Konkursa dokumenti un pieteikumu formas ir publicētas ERA-net „WoodWisdomNet-2” un ERA-net „Bioenerģija” mājas lapās:

www.call2010.woodwisdomnet.

www.eranetbioenergy.net

Pēdējā atjaunošana 20-09-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS