Avīze

Zinātnes Vēstnesis - Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts - ISSN 1407-1479

Grāmatu izstāde “Inovācija: no zinātnes līdz biznesam”

9-05-2008
“Kad mēs sanācām visi kopā, visas krāsas uzplaiksnīja kopīgā gaismā un mana ideja kļuva par mūsu ideju. Tagad mēs esam gatavi pārveidot pasauli, izmantojot savas labās idejas – tā ir inovācija! Es zināju, ka tā ir laba ideja. Ļoti laba ideja. Kāda ir tava ideja?” – ar šo jautājumu beidzas amerikāņu autores Debras Amidonas “Pasaka par inovāciju”.
Lasīt tālāk...

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada maijā

9-05-2008

1.pielikums LZP ZSKK 2008. gada 18. aprīļa lēmumam

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada maijā

Aizstāvēšana

9-05-2008

2008.gada 27.maijā plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakul-tātē, Kronvalda b.4, 2.klausītavā LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

EGITA ZVIEDRE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas saldūdens mieturaļģu (Charophyta) flora un ekoloģija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil. biol. Valdis Ģirts Balodis, Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Ivars Druvietis.
Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

Lasīt tālāk...

AICINĀM PIEDALĪTIES!

9-05-2008

Aicinām iesniegt apakšprojekta iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas Akadēmiskie pētījumi ietvaros.

Pēdējā atjaunošana 14-05-2008
Lasīt tālāk...

Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība – uz nākamajiem četriem gadiem

23-05-2008

13. maijā notika LZA Senāta sēde, kurā, atbilstoši Statūtiem, pilnvaras pieņēma Pavasara pilnsapulcē ievēlētais prezidents Juris Ekmanis, notika Senāta priekšsēdētāja vēlēšanas – atkārtoti tika ievēlēts akadēmiķis Jānis Stradiņš, nodaļu priekšsēdētājiem Raimondam Valteram (ĶBMZN), Jurim Jansonam (FTZN) un Ilgai Jansonei (HSZN) tika piešķirtas viceprezidenta pilnvaras nodaļas kompetences ietvaros.

Pēdējā atjaunošana 23-05-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS