Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvVēsturnieku dāvana Latvijas Policijas akadēmijai

30-04-2008

Latvijas Policijas akadēmijā Informācijas dienā 5. februārī ieradās viesi no Latvijas Zinātņu akadēmijas: akadēmiķi Andris Caune un Tālavs Jundzis. Letonikas gadā, kad zinātnieki aicināti aktivizēt pētījumus, lai sabiedrību bagātinātu ar jaunām atziņām, un, LZA prezidenta Jura Ekmaņa vārdiem runājot, “viestu sabiedrībā optimismu”, Latvijas Policijas akadēmija saņēma dāvanu: Vēsturnieku komisijas pie Valsts prezidenta Rakstus, 21 sējumu. Sākot no 1998. gada, šo komisiju ir vadījis un vada Andris Caune. Komisijas uzdevums – Latvijas 20. gadsimta vēstures strīdīgo, aktuālo jautājumu izpēte, lai, pamatojoties uz jauniem, objektīviem datiem, spētu “stāties pretī” dažādiem tendencioziem mūsu vēstures traktējumiem. “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Holokausta izpētes problēmas Latvijā, “Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940 – 1956. gadā”, “Okupētā Latvija 1940 – 1990”, “Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 50. – 80. gados” – te nosaukti tikai dažu sējumu virsraksti, liecība par tēmu aktualitāti.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS