Avīze

Zinātnes Vēstnesis - Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts - ISSN 1407-1479

Vēsturnieku dāvana Latvijas Policijas akadēmijai

30-04-2008

Latvijas Policijas akadēmijā Informācijas dienā 5. februārī ieradās viesi no Latvijas Zinātņu akadēmijas: akadēmiķi Andris Caune un Tālavs Jundzis. Letonikas gadā, kad zinātnieki aicināti aktivizēt pētījumus, lai sabiedrību bagātinātu ar jaunām atziņām, un, LZA prezidenta Jura Ekmaņa vārdiem runājot, “viestu sabiedrībā optimismu”, Latvijas Policijas akadēmija saņēma dāvanu: Vēsturnieku komisijas pie Valsts prezidenta Rakstus, 21 sējumu. Sākot no 1998. gada, šo komisiju ir vadījis un vada Andris Caune. Komisijas uzdevums – Latvijas 20. gadsimta vēstures strīdīgo, aktuālo jautājumu izpēte, lai, pamatojoties uz jauniem, objektīviem datiem, spētu “stāties pretī” dažādiem tendencioziem mūsu vēstures traktējumiem. “Latvija Otrajā pasaules karā”, “Holokausta izpētes problēmas Latvijā, “Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940 – 1956. gadā”, “Okupētā Latvija 1940 – 1990”, “Latvija un Austrumeiropa 20. gadsimta 50. – 80. gados” – te nosaukti tikai dažu sējumu virsraksti, liecība par tēmu aktualitāti.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Izstāde

30-04-2008

Izstāde

Cilvēks.
Starp Dievu un Zemi

zv359-3.jpg (18976 bytes)
Dzejnieks Ojārs Vācietis V.Mihailovska foto
Starp Dievu un Zemi ir cilvēki. Cilvēce. Es mīlu cilvēkus un mans kā fotogrāfa uzdevums ir viņus iemūžināt. Te ir tikai maza daļa no manas lielās kolekcijas. Tā savas izstādes “Portreti” atklāšanā 12.februārī teica 2007.gada Rīgas balvas laureāts Vilhelms Mihailovskis.

Uz mums lūkojas Latvijas kultūras slavenības – Raimonds
Pauls, Edīte Vīgnere, Jānis Streičs, Ilmārs Blumbergs, Jāzeps Pīgoznis, Vizma Belševica, Gunārs Cilinskis, Leonīds Vīgners, Pēteris Pētersons u.c. Te mēs ar viņiem tiekamies, gluži kā LZA Gadagrāmatā, sacīja akadēmiķis Jānis Stradiņš. Portreti atklāj cilvēka būtību. “Tu atbrīvojies, atbrīvojies, domā par savu.” Tā Meistara darba manieri raksturoja LZA goda loceklis Jānis Streičs, kurš izstādi aplūkoja iepriekšējā dienā, jo atklāšanas dienā viņš Turaidā lasīja savu lekciju par latviešu nacionālo pašizpausmi ekrānā.

LZA prezidents Juris Ekmanis, akadēmiķi Viktors Hausmanis, Maija Kūle, Dace Markus, Vija Kluša izteica savu atzinību Meistaram. Ar LZA korespondētājlocekles Pārslas Eglītes domu, ka termins “radošā inteliģence” ir tikpat labi attiecināms arī uz zinātniekiem, fotomeistaram tika ierosināta doma savu fotogaleriju papildināt arī ar zinātnes darbiniekiem.

LZA izstāžu telpā Latvijas kultūras slavenību portreti būs aplūkojami līdz aprīļa sākumam.

I.T.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008

Par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantiem

30-04-2008
Emeritēto zinātnieku biedrības “Emeritus”
valdes priekšsēdētājai LZA akadēmiķei Ritai Kukainei.

Par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantiem

Atbildot uz Jūsu 2008.gada 9.janvāra vēstuli, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka jautājums par Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu palielinājumu tika izskatīts Pastāvīgās komisijas “Par budžeta programmā “Zinātne” apakšprogrammā “Zinātniskās darbības nodrošināšana” esošā finansējuma izlietošanu” 2008.gada 16.janvāra sēdē, kurā tika nolemts atbalstīt Jūsu priekšlikumu par pakāpenisku palielinājumu, ar 2008.gada 1.februāri palielinot Valsts emeritēto zinātnieku mūža grantu apmēru lidz Ls 200.

Valsts sekretāra vietniece
nozares politikas jautājumos K. Vāgnere

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008

Aizstāvēšana

30-04-2008
 

2008. gada 26. februārī plkst. 16.00 LU Filoloģijas fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā paredzētā LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Andrejs Vasiļenko,

temats “Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U. Eko, T. Pinčons, G. Grass, V. Sorokins)”, recenzentu prombūtnes dēļ pārcelta uz 2008. gada 4. martu plkst. 16.00.
Recenzenti: Dr.philol. Ludmila Sproģe, Dr.philol. Valda Čakare, Dr.philol. Sandra Meškova
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas fakultātē 220. telpā.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Parakstīts Nodomu protokols starp LR Zemkopības ministriju, LZA un LLMZA

1-05-2008

zv/zv360-1.jpgzv/zv360-2.jpg
Nodomu protokolu parakstīja Baiba Rivža, Mārtiņš Roze un Juris Ekmanis


Šī gada 25.janvārī Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (turpmāk– ZM) tās ministra Mārtiņa Rozes personā, Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk– LZA) tās prezidenta Jura Ekmaņa personā un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk– LLMZA) tās prezidentes Baibas Rivžas personā jau trešo gadu pēc kārtas, parakstīja Nodomu protokolu, ar mērķi veicināt lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām Latvijas Zinātņu akadēmijā pārstāvētām nozarēm.

Pēdējā atjaunošana 1-05-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 37 - 45 no 2032
Powered by Elxis - Open Source CMS