Avīze

Zinātnes Vēstnesis - Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts - ISSN 1407-1479

Atceroties bijušo Fizikas institūta direktoru Igoru Kirko

30-04-2008
Jānis Lielpēters,
LZA akadēmiķis

Atceroties bijušo Fizikas institūta direktoru Igoru Kirko

zv/zv358-3.jpg
Valdības vizīte Salaspils kodolreaktorā 1962.gadā. Pirmajā rindā no kreisās:
Latvijas PSR Valsts plāna komisijas priekšsēdētājs M. Ramans, Fizikas institūta
direktors I.Kirko, PS Augstākās Padomes Tautību palātas priekšsēdētājs J.Peive,
PS Zinātņu akadēmijas prezidents M.Keldišs, kodolreaktora galvenais inženieris
V,Gavars, kodolreaktora operātora paligs M.Krāmers, PS Ministru Padomes
priekšsēdētāja pirmais vietnieks L.Rudņevs.
Foto no V. Gavara personīgā arhīva

LZA ārzemju loceklis Igors I.Kirko no šis pasaules šķīrās 2007.gada 26. novembrī gandrīz 90 gadu vecumā. Turpat 20 gadus viņš bija Fizikas institūta vadītājs. Šīs laika posms droši vien bija pats auglīgākais I.Kirko radošajā darbībā.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Nacionālais raksturs

30-04-2008
Jānis Streičs, kinorežisors, LZA goda loceklis
Fragments no referāta Letonikas II kongresā 2007.gada 31.oktobrī

Nacionālais raksturs

Interesants dokuments ir divu Kurzemes mācītāju raksts Latviešu avīzē 1827. gadā par “Latviešu zemnieka labajiem un sliktajiem tikumiem”. Tad klausieties.

Labie tikumi:

1. Latvietim ir dievbijīgs prāts un ticības mīlēšana un cienīšana.
2. Latvietis mājo labprāt. (Labprāt uzņem viesus)
3. Latvietis visnotaļ ir devīgs un labsirdīgs.
4. Latvietis ir saudzīgs, padevīgs un gatavs sadzert ar savu ienaidnieku.
5. Latvietis ir goda cilvēks.
6. Latvietis ļoti mīļo savu tēvu zemi un savu kārtu.
7. Latvieša jautrais prāts un laba galva uz mācībām.
8. Latvietis prot ciest un mirt.

Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

30-04-2008
 

2008. gada 26. februārī plkst. 16.00 LU Filoloģijas fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Andrejs Vasiļenko.

Temats “Apokalipses tēma postmodernajā literatūrā (U. Eko, T. Pinčons, G. Grass, V. Sorokins)”
Recenzenti: Dr.philol. Ludmila Sproģe, Dr.philol. Valda Čakare, Dr.philol. Sandra Meškova.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas fakultātē 220. telpā.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...

Sveicam!

30-04-2008

Rīga, 2008. gada 5. februārī

LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas
zinātniskā institūta “Sigra” direktoram,
Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijas viceprezidentam,
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim profesoram
Dr.habil.agr., Dr. med. vet. Aleksandram Jemeļjanovam

Turklāt jāuzsver atkal un atkal: ieguldījumi zinātnē un
izglītībā – tie nav tikai parastie ikdienas tēriņi.
Tas ir vārda burtiskā nozīmē ieguldījums valsts nākotnē,
viens no tādiem, kas visātrāk un visdrošāk nes augļus.
/Akadēmiķe Vaira Vīķe – Freiberga/

Augsti godātais Jemeļjanova kungs!

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicam Jūs dzīves svētkos!

Jūsu zinātnisko interešu daudzpusību un Jūsu aktivitāti var apbrīnot, it īpaši tāpēc, ka tās attiecas uz ļoti humānu sfēru – veselīgu lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un līdz ar to drošas, veselīgas pārtikas iegūšanu. Jūsu interese par veterināro ģenētiku rada pārliecību par vissaudzīgāko attieksmi pret dzīvo dabu mums līdzās.

Vēlam stipru veselību, enerģiju, dzīves/darba prieku! Lai rodas jaunas idejas pētījumiem tik nozīmīgajās zinātņu nozarēs un lai pietiek spēka to īstenošanai!

Sirsnībā un cieņā

LZA prezidents Juris Ekmanis
LZA Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
LZA ģenerālsekretārs Raimonds Valters
LLMZA nodaļas priekšsēdētāja p.i. Arnis Treimanis

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008

Ekonomikas ministrs – Latvijas Zinātņu akadēmijā

30-04-2008
zv/zv359-1.jpgzv/zv359-2.jpg
A.Edžiņas foto


8. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā ar akadēmijas, Zinātnes padomes un institūtu vadītājiem tikās ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards. Iepazīstinot klātesošos ar ministru, LZA prezidents Juris Ekmanis teica, ka šis gadījums ir līdzīgs iepriekšējai tikšanās reizei ar izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi – abi jaunie ministri savās ministrijās nav jaunpienācēji, kuriem būtu nepieciešams garš ieskriešanās laiks, bet pieredzējuši darbinieki, kuriem labāk kā jebkuram ir zināmas visas šaurās vietas – līdz galam nepadarītie darbi, jaunie izaicinājumi, kā arī iespējamie to risinājumi. Par ekonomikas ministru J. Ekmanis teica, ka viņš ministriju pārzina labāk nekā visi iepriekšējie ministri kopā.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 28 - 36 no 1990
Powered by Elxis - Open Source CMS