Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvAtceroties bijušo Fizikas institūta direktoru Igoru Kirko

30-04-2008
Jānis Lielpēters,
LZA akadēmiķis

Atceroties bijušo Fizikas institūta direktoru Igoru Kirko

zv/zv358-3.jpg
Valdības vizīte Salaspils kodolreaktorā 1962.gadā. Pirmajā rindā no kreisās:
Latvijas PSR Valsts plāna komisijas priekšsēdētājs M. Ramans, Fizikas institūta
direktors I.Kirko, PS Augstākās Padomes Tautību palātas priekšsēdētājs J.Peive,
PS Zinātņu akadēmijas prezidents M.Keldišs, kodolreaktora galvenais inženieris
V,Gavars, kodolreaktora operātora paligs M.Krāmers, PS Ministru Padomes
priekšsēdētāja pirmais vietnieks L.Rudņevs.
Foto no V. Gavara personīgā arhīva

LZA ārzemju loceklis Igors I.Kirko no šis pasaules šķīrās 2007.gada 26. novembrī gandrīz 90 gadu vecumā. Turpat 20 gadus viņš bija Fizikas institūta vadītājs. Šīs laika posms droši vien bija pats auglīgākais I.Kirko radošajā darbībā.

Pēdējā atjaunošana 30-04-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS