Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvAizstāvēšana

8-05-2014

2014.gada 20.maijā plkst. 14.00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

LOTĀRS DUBKĒVIČS

aizstāvēs promocijas darbu “Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā” doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: prof. Andrejs Čirjevskis, RISEBA; prof. Māra Vidnere, RPIVA; prof. Vladimiras Gražulis, Mikolas Romeris University, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties Banku augstskolas bibliotēkā, Rīgā Valdemāra ielā 161, 303. telpā un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā: www.ba.lv.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS