Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvLīdz šim nebijis izdevums

21-02-2014
zv/zv462-2.jpg

Jānis Stradiņš, galvenais redaktors

Man ir gods šodien dot plašākai sabiedrībai, vismaz tās daļai, ieskatu četrsējumu akadēmiskajā rakstu krājumā “Latvieši un Latvija”, tajā ir apkopoti Latvijas zinātnieku jaunākie atzinumi akadēmiskā līmenī par latviešiem kā nāciju (etnosu) un par Latviju kā valsti, tās kultūru, literatūru, mākslu, mūziku, teātri un kino, arhitektūru, sportu, arī par zinātni, izglītību un citām būtiskām jomām. Pie šī darba 83 autori ir strādājuši četrus gadus, tajā summēti valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” būtiskākie rezultāti starpdisciplinārā līmenī. Šāda veida kopdarbs atjaunotajā Latvijas valstī līdz šim nav ticis izveidots, ceru, ka mūsu sabiedrība vēl ilgi spriedīs, kas ir izdevies un kas nav izdevies.


Par jaunajām grāmatām priecājas gan akadēmiķe Ilga Jansone, gan LZA goda loceklis arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs
J. Brenča foto

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS