Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvLZA īsteno locekļu kandidāti

8-11-2013

AUGSNES UN AGROĶĪMIJAS AKTUALITĀTES LATVIJĀ

Aldis Kārkliņš, LLU profesors

Augsne ir Latvijas un jebkuras valsts dabas bagātība, resurss, svarīgs ekosistēmas elements, tāpēc informācija par tām ir nepieciešama gan nacionālā, gan arī starptautiskā mērogā. Pasaulē darbojas apjomīgas augšņu informācijas kopas (datu bāzes), kuras tiek izmantotas dažādu jautājumu risināšanai, gan saistītu ar pārtikas nodrošinājumu un zemes resursu racionālu izmantošanu, gan arī ar dažādu pašreizējo un iespējamo vides risku apzināšanu un mazināšanu. Augsnes informācijai vienmēr ir bijis plašāks pielietojums, nevis tikai šauri lokāla nozīme. Tāpēc līdz 1990. gadam Latvija šajā sfērā bija cieši integrēta bijušās PSRS un tās satelītvalstu lietotajā sistēmā, kas daudzos aspektos turējās savrupi no starptautiski (piemēram, FAO koordinētajām) sistēmām. Kopš 1990. gada Latvija cenšas iekļauties starptautiskajā (FAO) sistēmā, nepazaudējot to vērtīgo, kas uzkrāts līdz šim. Sevišķi aktuāli tas izpaudās Latvijai gatavojoties un arī 2004. gadā iestājoties Eiropas Savienībā, jo tur visa komunikācija šajā jomā notiek atbilstoši FAO standartiem.

Pēdējā atjaunošana 8-11-2013
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS