Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvLatvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

27-06-2014

Šī gada 6. jūnijā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) aulā norisinājās Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) kopsapulce.

Kopsapulces sākumā ar pārskatu par LLMZA darbu 2011. - 2013.gados un nākotnes izaicinājumiem iepazīstināja LLMZA prezidente Baiba Rivža.

Piedaloties Latvijas Attīstības finanšu institūcijas „Altum" (turpmāk - Altum) valdes priekšsēdētāja vietniekam Jēkabam Krieviņam, tika sveikti LLMZA, LLU un Altum konkursa laureāti un viņu zinātnisko darbu vadītāji. Jauno zinātnieku grupā: laureāte - Lāsma Dobele par promocijas darbu „Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. A.Dobele. Maģistru grupā: 1. vieta - Inga Baumane par maģistra darbu „Eiropas Savienības fondu loma zinātnes attīstībā Latvijā", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.habil.oec. B.Rivža; 2. vieta - Guntis Siliņš par maģistra darbu „Augsnes apstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums SIA „Joži"", zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. A.Zvirbule - Bērziņa.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS