Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvAizstāvēšana

11-07-2014

2014.gada 21.augustā plkst. 11.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātņu nozares meža ekonomikas un politikas apakšnozarē aizstāvēs

JĀNIS KRŪMIŅŠ

par tēmu “Latvijas kokrūpniecības attīstības modelis”.

Recenzenti: LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža; LLU profesors, Dr.sc.ing. Uldis Spulle; RTU profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs; Igaunijas Lauku universitātes (Igaunija, Tartu) asociētais profesors Dr. Paavo Kaimre.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

Pēdējā atjaunošana 12-08-2014
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS