Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvPiemiņas zīme Rīgas pirmajai aptiekai

27-04-2008

zv/zv357-5.jpg
Brīdis pirms plāksnes atklāšanas
zv/zv357-6.jpg
Tāda varētu izskatīties arī atjaunotā Rātsaptieka
A. Edžiņas foto

8. janvārī pēc vecā stila bija otrie Ziemassvētki. Jaunais, 2008. gads vēl bija ceļā, tādēļ pilnīgi pamatoti varēja atzīmēt jubileju notikumam ar 650 gadu senu vēsturi. Proti, Rīgas pirmās, visvecākās, tā sauktās Rātsaptiekas dibināšanai, jo tā taču arī tika dibināta “pēc vecā stila”. Skatoties no Rātslaukuma uz Rātsnamu, jāpagriežas ap kreiso stūri, tur, kur sākas apjumtā tirdzniecības galerija, tautā saukta par Mazo Jaunavu ielu (domājot ne mazo ielu, bet mazās jaunavas), un uz Rātsnama sienas tā ir – mākslinieka Andra Vārpas, arhitekta Arno Heinrihsona un stikla meistara Agra Buteļa darinātā piemiņas plāksne vairākās valodās, starp kurām dominē, protams, cēlā latīņu valoda. Farmācijas firmas “Olainfarm” (padomes priekšsēdētājs Juris Savickis) dāvana Rīgas pilsētai, ko tā veica pēc Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētāja Jāņa Stradiņa ierosmes. Gatavošanās šim aktam prasīja vairāk kā gadu, taču paveicās. Uz tās atklāšanu bija ieradies pilsētas “galva” Jānis Birka kungs, mecenāti, dakteri un farmaceiti, tuvējie kaimiņi no Rīgas Tehniskās universitātes, zinātnes un medicīnas vēsturnieki, Rīgas pieminekļu kuratori, daudzi žurnālisti un ziņkārīgi garāmgājēji.

Pēdējā atjaunošana 27-04-2008
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS