Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvPar uzņēmējiem, zinātni un izglītību

10-05-2013


Par uzņēmējiem, zinātni un izglītību

Saīsināti no LZA prezidents Ojāra Spārīša intervijas BNS

– Vai jūs redziet, ka no uzņēmējiem aug interese par sadarbību ar zinātni?

Vai uzņēmēji ir gatavi ieguldīt līdzekļus pētniecībā un kadru skološanā? Gan jā, ja rezultāts ir uzreiz redzams un līdzekļu apritei nepieciešams īss laiks un efekts ir taustāms. Te pastāv iespēja biznesam atbalstīt lietišķās zinātnes, farmakoloģiju, lauksaimniecības, pārtikas, mežu zinātnes, kuru produkts ir paredzams un peļņa ir ātri iegūstama. Mūsu uzņēmējdarbības kapitāls vēl ir ar ļoti īsu vēsturi un mūsu nacionālajam biznesam vēl nav nedz lielu uzkrājumu, nedz ētikas, kas mudinātu atdot valsts attīstībai ātri nopelnītās naudas daļu. Tādēļ tas kapitāls, ar ko uzņēmēji ir gatavi riskēt, ir vēl mazāks un visbiežāk nav pašu uzņēmēju līdzekļi, bet gan piesaistītie. Zinātniekiem nākas kļūt par sava produkta reklāmas aģentiem, lai veidotos sarunas arī ar privātajiem investoriem, lai motivētu viņus būt drosmīgākiem.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS