Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvVēža izcelsme un rezistence pret ārstēšanu: atgriežoties pie akadēmiķa Jāņa Ērenpreisa atziņām

19-09-2013

(Akad. Jekaterinas Ērenpreisas referāta anotācija LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē 13.09.2013)

Akadēmiķis Jānis Oļģerts Ērenpreiss (1929–1996), latviešu citologs un onkologs, kopš 1971.g. vadīja Vēža šūnas bioloģijas laboratoriju un sarakstīja vairākas gan mācību, gan zinātniskās grāmatas. Savu pēdējo monogrāfiju angļu valodā “ Current Concepts of Malignant Growth, Part A. From a normal cell to cancer” viņš izdeva traģiskajā 1993.gadā par saviem līdzekļiem, kad zinātnes finansējuma sabrukuma dēļ viņa laboratorija faktiski pārstāja eksistēt. Šajā grāmatā (ko ar izdevniecības “Zvaigzne” atļauju tagad var aplūkot e–formatā (http://bmc.biomed.lu.lv/lv/petijumi/virzieni–un–grupas/vezaizpete/veza–izpete/j–erenpreisas–grupa/) viņš skaidri pauda uzskatu par vēža embrioloģisko izcelsmi, ko saistīja ar proto–onkogēnu darbību ontoģenēzē, it īpaši gametoģenēzē.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS