Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvCilvēka genoma izpēte: no molekulāriem mehānismiem līdz personalizētai medicīnai

20-09-2013

Jānis Kloviņš, Dr.biol., LZA kor. loc.

Cilvēka genoma izpēte: no molekulāriem mehānismiem līdz personalizētai medicīnai

Referāta tēzes LZA Senāta sēdē 2013.gada 17.septembrī

Referāts veltīts darbam, kas veikts laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam, pētot cilvēka gēnus, kas iesaistīti endokrīno un metabolisma procesu regulācijā, izmantojot molekulārās ģenētikas, gēnu inženierijas un šūnu bioloģijas metodes. Pirmā referāta daļa veltīta vienam no īpatnējākajiem melanokortīnu receptoriem adrenokortikotropā hormona (ACTH) receptoram, kas regulē steroīdu sintēzi virsnierēs. Pārējo MCR vidū (ACTH) receptors (ACTHR) izceļas ar īpaši specifisko membrānas ekspresiju, līdz šūnas membrānai receptors nonāk tikai virsnieru šūnās, un, atšķirībā no pārējiem šīs saimes locekļiem, tas saista tikai ACTH. Pētījumu mērķis bija noskaidrot ACTHR strukturālos reģionus, kas nosaka tā funkcionālās atšķirības. Izmantojot virzīto mutaģenēzi un himēro receptoru tehnoloģiju, tika radīti 35 dažādi receptori, kuru funkcionālās aktivitātes analīzes rezultātā ir izdevies noskaidrot ACTH receptora strukturālos elementus, kas ir atbildīgi par šī receptora transportu uz šūnas membrānu, kā arī signālpeptīda saistīšanas specifiskumu.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS