Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvPiezīmes par nacionālo identitāti, Satversmes preambulas projektu un Latvijas vērtībām

8-11-2013

Jānis Stradiņš

Piezīmes par nacionālo identitāti, Satversmes preambulas projektu un Latvijas vērtībām

(Runa 5. Letonikas kongresā, 2013. g. 30. oktobrī)

Mūsu tradicionālais Letonikas kongress tuvojas izskaņai. Ar Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas izbraukuma sēdi, ar godātā tās prezidenta Feliksa Ungera klātbūtni, ar šīs akadēmijas Goda protektora diploma pasniegšanu mūsu Valsts prezidentam Andrim Bērziņam tradicionālā Letonikas kongresa izskaņa gūst jaunu, augstāku eiropeisku dimensiju. Tuvojas nobeigumam arī valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, dzirdējām teicamus pārskata ziņojumus, drīz, cerams, nāks klajā mūsu četrsējumu pamatdarbs “Latvieši un Latvija”. Tur ir meklēta arī atbilde mūs visus satraucošajam jautājumam, kāda ir Latvijas valsts pastāvēšanas, dibināšanas jēga, vai latviešu nācija ir pasionāra, dinamiska, inovatīva nācija vai tā ir vecējoša, konservatīva, iniciatīvām nabadzīga, sašķelta un vairāk tāda rezignējoša nācija. Letonistikas virsuzdevums ir izpētīt, izdibināt, uzstādīt diagnozi mūsu nācijai un mūsu valstij.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS