Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvGenoma projekts Latvijā

27-06-2014

Jāņu atskaņas

Genoma projekts Latvijā

Saruna ar LZA akadēmiķi JĀNI KLOVIŅU

zv/zv470-4.jpg
A.Edžiņas foto

Arī pie mums

“Kā Latvijā sākās genoma projekts?”

“Ar genoma projektu starptautiskā vidē var saprast dažādas lietas. Pirmkārt, ar to parasti saprot projektu, kas tagad jau ir beidzies, proti, – noteikt cilvēka genoma secību. Milzīgs starptautisks konsorcijs to paveica un 2001. gadā publicēja. Mēs tajā projektā nepiedalījāmies, jo tas prasītu milzīgu infrastruktūru un naudu, kuras 90. gadu līmenī mums vispār nebija. Bet šis atklājums pavēra ceļu cilvēka, turklāt nevis viena cilvēka, bet lielu ļaužu grupu izpētei ar uzdevumu noteikt dažādu slimību cēloņus.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS