Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

ISSN 1407-1479 (drukātais laikraksts) ISSN 1407-6748 (elektroniskā versija)

Laikraksts iznāk kopš 1989. gada ne retāk kā reizi mēnesī.

Arhīvs

Galvenie laikraksta uzdevumi, atbilstoši Nolikumam, ir informēt par LZA, LZP un LZS lēmumiem un notikumiem izdevējinstitūcijās, publicēt to paziņojumus un citu informāciju; regulāri sniegt informāciju par LZA nodaļu darbību; nozīmīgākajām starptautiskajām konferencēm un zinātniskajām publikācijām; informēt par zinātnes politikas un zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, pievēršot uzmanību Latvijas aktivitātēm ar zinātni saistītajās starptautiskajās organizācijās; publicēt rakstus par zinātnes politikas jautājumiem un zinātnisku diskusiju materiālus; informēt par izcilu zinātnieku sasniegumiem; informēt par nozīmīgām izmaiņām zinātnisko darbību regulējošajos tiesību aktos; kā arī periodiski publicēt materiālus par Latvijas Jauno zinātnieku apvienības darbību un aktualitātēm; publicēt sludinājumus par gaidāmajām promocijas darbu aizstāvēšanām un paziņojumus par zinātniskā grāda piešķiršanu.

Redakcijas adrese:
Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV 1050
Tālr.: (371) 6721 2706, 67225361
Mobilais tālr.: (371) 26593299
E-pasts: zinatnes.vestnesis@lza.lvCietums pret zinātni

10-05-2013


Dr.phys
. Arnolda Ūbeļa (7. IP Nacionālais kontaktpunkts) uzstāšanas LZA Pavasara pilnsapulcē 2013, gada 4.aprīlī

Esmu gandarīts par iespēju šeit runāt. Mēs esam nopietnas krīzes priekšā kā nācija. Daudzi šeit sēdošie atceras vienlaidus kolektivizāciju 1949.gadā, kad Latvijā tika iznīcināta lauksaimniecība, analoģija tāda pati – tautai atņems intelektu. Šur tur aizsardzības pozīcijas jau ir pārrautas, konkrēti – 12.martā parādījās ziņa, ka Ministru kabinets ir lēmis, ka mēs celsim Olainē cietumu par 55 miljoniem latu. Zinātne no valsts budžeta saņem 17 miljonu latu. Somija zinātnē no valsts budžeta iegulda vairāk nekā pusotra miljarda latu. Nezinu, cik Somija iegulda cietumos.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS