Starpt.sakari

Uzsākts Eiropas zinātņu akadēmiju zinātnisko konsultāciju projekts SAPEA

16-12-2016

Š.g. 13. decembrī Briselē piecu Eiropas zinātņu akadēmiju apvienību (ALLEA, FEAM, EASAC, Academia Europaea un Euro-CASE) un Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektora Dr. Robert-Jan Smits tikšanās noslēgumā tika paziņots par SAPEA (Scientific Advice to Policy by European Academies) projekta uzsākšanu. Ar šo ES programmas Horizon 2020 finansēto projektu, ko plānots īstenot 4 gadu laikā, tiks iedarbināts vienotais Eiropas zinātnisko konsultāciju mehānisms jeb SAM (European Scientific Advice Mechanism), kur savu ieguldījumu neatkarīgas, starpdisciplināras un pierādījumos balstītas zinātniskās ekspertīzes veidā Eiropas Komisijai sniegs dažādu zinātnes nozaru pārstāvji no vairāk nekā 100 Eiropas Zinātņu akadēmijām, tostarp Latvijas Zinātņu akadēmijas kā ALLEA un EASAC apvienību dalībnieces.

Lasīt tālāk...

Latvijas un Izraēlas starpvaldību sadarbības programma paver iespējas intensificēt akadēmiskos kontaktus

7-07-2016

Š.g. 14. jūnijā Jeruzalemē tika parakstīta Latvijas-Izraēlas starpvaldību programma par sadarbību izglītībā, zinātnē, kultūrā, jaunatnes lietās un sportā 2016.-2019. gadam. Apspriežot 2013.-2015. gadā paveikto, tika konstatēts, ka kopumā programma ir realizēta, īpaši holokausta izglītības jomā, vienlaikus atzīmējot, ka sadarbības apjomi, it īpaši zinātnes un tehnoloģiju jomā neatbilst Latvijas un Izraēlas potenciālajām iespējām.

Lasīt tālāk...

LZA goda doktors Nikolajs Džavahišvili saņem LR Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu

6-06-2016

26. maijā Latvijas vēstniecībā notika svinīga Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Gruzijas Latviešu biedrību AVE SOL. Savā uzrunā Saeimas priekšsēdētāja pateicās biedrībai un visiem latviešiem Gruzijā par viņu ieguldījumu Latvijas vārda spodrināšanā Gruzijā un abu valstu, un tautu draudzības saišu stiprināšanā. I. Mūrniece klātesošajiem pastāstīja par Latvijas aktualitātēm politikā, ekonomikā un sadarbībā ar latviešu diasporu ārvalstīs, un pasniedza Saeimas prezidija Atzinības rakstus Latvijas vēstniecei Elitai Gavelei un biedrības AVE SOL priekšsēdētājai Regīnai Jakobidzei.

Lasīt tālāk...

Eiropas zinātņu akadēmijas nāk klajā ar ziņojumu "Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks"

25-04-2016

2016. gada 13. aprīlī Eiropas akadēmiju Zinātnes konsultatīvā padome (EASAC), kurā Latviju pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija, laida klajā ziņojumu „Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks (Siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada atšķirīgi naftas izejvielu avoti)".

Lasīt tālāk...

PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2016. GADĀ

8-02-2016

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru / institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 8-02-2016
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS