Starpt.sakari

PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2016. GADĀ

8-02-2016

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru / institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 8-02-2016
Lasīt tālāk...

Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA) atbalsta Starptautiskā akadēmiju un zinātnisko biedrību cilvēktiesību tīkla deklarāciju saistībā ar zinātnieku aizturēšanu Turcijā

1-02-2016

Starptautiskais akadēmiju un zinātnisko biedrību cilvēktiesību tīkls (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) nācis klajā 2016. gada 19. janvārī ar deklarāciju  saistībā ar to, ka Turcijā tika arestēti zinātnieki pēc aicinājuma mierīgi atrisināt kurdu jautājumus.

Lasīt tālāk...

Ilgtspējīgas jūras: jaunais ziņojums aicina uz vērienīgu rīcību un elastīgu pieeju, lai aizsargātu jūru ilgtspējību

27-01-2016

Okeāni un jūra regulē mūsu klimatu, tie bagātina bioloģisko daudzveidību, un nodrošina pasaules iedzīvotājus ar darbu un pārtiku. ANO Klimata izmaiņu konferencē jeb "COP21" sanāksmē (2015.g. novembra beigās) pasaules valstu valdības vienojās, ka jānosaka daudz stingrāka robeža globālajai sasilšanai. Šī robeža ir viens būtisks solis ceļā uz daudz stabilāku saikni starp okeāniem un klimatu. Taču, neskatoties uz šo pozitīvo virzību, jūru ilgtspējas jautājumā ir daudz izaicinājumu, teikts jaunajā Eiropas zinātņu akadēmiju konsultatīvās padomes (angliski saīsin. EASAC*) un Eiropas Komisijas Apvienotā Pētījumu centra jaunajā ziņojumā „Jūru un okeānu ilgtspējība mūsdienu mainīgajos apstākļos (Marine sustainability in a age of changing oceans and seas)"

Pēdējā atjaunošana 27-01-2016
Lasīt tālāk...

Eiropas zinātņu akadēmijas nāk klajā ar ziņojumu "Gain of Function: experimental applications relating to potentially pandemic pathogens"

26-01-2016

Eiropas Savienības zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome (EASAC) ir laidusi klajā jaunu ziņojumu: „Funkcijas iegūšana: pandēmiju izraisošu patogēnu izmantošana eksperimentos (Gain of Function: experimental applications relating to potentially pandemic pathogens)"

Pēdējā atjaunošana 26-01-2016
Lasīt tālāk...

Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA) publicē ziņojumu Par Eiropas Savienības patentu sistēmas stāvokli

20-01-2016

Eiropas zinātņu akadēmiju federācijas (angliski saīsin. ALLEA) pastāvīgā darba grupa ir sagatavojusi ziņojumu „Eiropas Savienības patentu sistēmas stāvoklis (On the Status of the Patent System of the European Union)". (publicēts 2015. gada novembrī un pieejams interneta adresē http://www.allea.org/Pages/ALL/4/846.bGFuZz1FTkc.html)

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS