Starpt.sakari

LZA goda doktors Nikolajs Džavahišvili saņem LR Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu

6-06-2016

26. maijā Latvijas vēstniecībā notika svinīga Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Gruzijas Latviešu biedrību AVE SOL. Savā uzrunā Saeimas priekšsēdētāja pateicās biedrībai un visiem latviešiem Gruzijā par viņu ieguldījumu Latvijas vārda spodrināšanā Gruzijā un abu valstu, un tautu draudzības saišu stiprināšanā. I. Mūrniece klātesošajiem pastāstīja par Latvijas aktualitātēm politikā, ekonomikā un sadarbībā ar latviešu diasporu ārvalstīs, un pasniedza Saeimas prezidija Atzinības rakstus Latvijas vēstniecei Elitai Gavelei un biedrības AVE SOL priekšsēdētājai Regīnai Jakobidzei.

Lasīt tālāk...

Eiropas zinātņu akadēmijas nāk klajā ar ziņojumu "Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks"

25-04-2016

2016. gada 13. aprīlī Eiropas akadēmiju Zinātnes konsultatīvā padome (EASAC), kurā Latviju pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija, laida klajā ziņojumu „Greenhouse gas footprints of different oil feedstocks (Siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada atšķirīgi naftas izejvielu avoti)".

Lasīt tālāk...

PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2016. GADĀ

8-02-2016

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru / institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 8-02-2016
Lasīt tālāk...

Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA) atbalsta Starptautiskā akadēmiju un zinātnisko biedrību cilvēktiesību tīkla deklarāciju saistībā ar zinātnieku aizturēšanu Turcijā

1-02-2016

Starptautiskais akadēmiju un zinātnisko biedrību cilvēktiesību tīkls (International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) nācis klajā 2016. gada 19. janvārī ar deklarāciju  saistībā ar to, ka Turcijā tika arestēti zinātnieki pēc aicinājuma mierīgi atrisināt kurdu jautājumus.

Lasīt tālāk...

Ilgtspējīgas jūras: jaunais ziņojums aicina uz vērienīgu rīcību un elastīgu pieeju, lai aizsargātu jūru ilgtspējību

27-01-2016

Okeāni un jūra regulē mūsu klimatu, tie bagātina bioloģisko daudzveidību, un nodrošina pasaules iedzīvotājus ar darbu un pārtiku. ANO Klimata izmaiņu konferencē jeb "COP21" sanāksmē (2015.g. novembra beigās) pasaules valstu valdības vienojās, ka jānosaka daudz stingrāka robeža globālajai sasilšanai. Šī robeža ir viens būtisks solis ceļā uz daudz stabilāku saikni starp okeāniem un klimatu. Taču, neskatoties uz šo pozitīvo virzību, jūru ilgtspējas jautājumā ir daudz izaicinājumu, teikts jaunajā Eiropas zinātņu akadēmiju konsultatīvās padomes (angliski saīsin. EASAC*) un Eiropas Komisijas Apvienotā Pētījumu centra jaunajā ziņojumā „Jūru un okeānu ilgtspējība mūsdienu mainīgajos apstākļos (Marine sustainability in a age of changing oceans and seas)"

Pēdējā atjaunošana 27-01-2016
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS