Starpt.sakari

„Negatīvo emisiju tehnoloģijas: Kāda ir to loma Parīzes Vienošanās mērķu sasniegšanā?"

20-11-2018

Jaunajā ziņojumā, kuru ir publicējusi Eiropas Zinātņu Akadēmiju Konsultatīvā padome, vairāki vadošie pētnieki no visas Eiropas ir novērtējuši potenciālo ieguvumu ko varētu sniegt negatīvo emisiju tehnoloģijas, lai cilvēce varētu sasniegt Parīzes vienošanās mērķus un izvairīties no dramatiskām klimata izmaiņām. Viņi atklāja, ka negatīvo emisiju tehnoloģijām piemīt "limitēts reālistisks potenciāls" lai apturētu siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas pieaugumu atmosfēra paredzētajā mērogā, ko paredz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātais scenārijs. Šis ziņojums atklāj, ka nevienai no negatīvo emisiju tehnoloģijai nepiemīt potenciāls  lai nodrošinātu oglekļa piesaisti gigatonu mērogā un to izstrādes ātrums, kā to  paredzējusi Klimata pārmaiņu starpvaldību padome, ieskaitot mežu atjaunošanu, apmežošanu, videi draudzīgu lauksaimniecību, bioenerģijas ražošanu ar oglekļa uzglabāšanu, atmosfēras uzlabošanos.

Pēdējā atjaunošana 20-11-2018
Lasīt tālāk...

Augsnes ilgtspējības iespējas Eiropā

20-11-2018

Eiropas Zinātņu Akadēmiju Konsultatīvā padome (EASAC) ir publicējusi jaunu ziņojumu par augsnes ilgtspējības iespējām Eiropā. Augsnes sniedz daudzus būtiskus pakalpojumus sauszemes ekosistēmās, sākot no augu augšanas atbalsta lauksaimniecībā un mežsaimniecībā līdz plūdu riska mazināšanai, ūdens attīrīšana, liela mēroga oglekļa uzglabāšana un bioloģiskās daudzveidības atbalstam. Tomēr, neraugoties uz augsnes būtisko lomu, to apdraud sablīvēšanās, kvalitātes un organiskā oglekļa satura samazināšanās un augsnes erozija un tā ir nepietiekami iekļauta ES ilgtspējības attīstības plānos. Starpdisciplinārā Eiropas ekspertu grupa ir pārbaudījusi nesenos zinātnisko pētījumus  integrētiem politiskajiem risinājumiem, lai tuvinātos virzienā uz Eiropas augsnes ilgtspējību un identificēja daudzus risinājumus politikas veidotājiem kā aizsargāt šo vērtīgo resursu ES pilsoņu labā

Pēdējā atjaunošana 20-11-2018
Lasīt tālāk...

Par projektu konkursu bioekonomikas un biotehnoloģiju jomā

24-10-2018

Izsludināts otrais pētniecības projektu konkurss "Biotehnoloģija ilgtspējīgai bioekonomikai", lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus biotehnoloģijas jomā. Plānotais projektu konkursa budžets ir aptuveni 15,3 miljoni eiro, tajā piedalās 18 zinātni finansējošās organizācijas no 14 valstīm.

Lasīt tālāk...

Slovākijas Republikas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija aicina

24-10-2018

Slovākijas Republikas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija aicina pieredzējušus Latvijas zinātniekus pieteikties konkursā uz trim ārzemju ekspertu vietām, lai novērtētu Slovākijas pētniecības stratēģijas, izvērtējot pētniecības zinātnisko kvalitāti, inovācijas/ietekmes potenciālu un plānoto projektu vadības kvalitāti.

Samaksa ekspertiem - atbilstoša starptautiskajiem normatīviem. Informācija par pieteikšanās kārtību - Pielikumā.


Armēnijas Republikas vēstnieka vizīte Latvijas Zinātņu akadēmijā

22-09-2018

Ceturtdien, 20. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā viesojās Armēnijas Republikas vēstnieks Tigrans Mkrtčjans, lai aktualizētu jautājumu par Armēnijas un Latvijas zinātnieku un zinātnisko institūciju, tai skaitā universitāšu sadarbību. Tikšanās laikā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti tika uzsvērts, ka ir nepieciešams intensificēt tiešus kontaktus starp Armēnijas Nacionālo zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Pagaidām, kamēr gaidāma abu valstu sadarbības līguma izglītībā un zinātnē noslēgšana, ir iespējams parakstīt abu akadēmiju līgumu, definējot konkrētas sadarbības formas un prioritāros virzienus.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS