Starpt.sakari

Latvijas Zinātņu akadēmija pārstāv Latvijas zinātni un zinātniekus starptautiskās zinātniskās organizācijās:

1-05-2008

ALLEA. Eiropas zinātņu akadēmiju federācija apvieno 57 zinātņu akadēmijas no vairāk kā 40 Eiropas valstīm (angliski pilns nosaukums European Federation of Academies of Sciences and Humanities, saīsin. ALLEA, http://www.allea.org). ALLEA ir nozīmīgākā iesaistītā puse Eiropas zinātnes politikas veidošanas un īstenošanas procesos. Federācijas ietvaros darbojas divas ALLEA pastāvīgās komisijas (intelektuālā īpašuma tiesības, zinātne un ētika) un vairākas darba grupas: dabaszinātņu izglītības veicināšana, E-humanitārās zinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes. ALLEA sēdeklis atrodas Berlīnes-Brandenburgas zinātņu akadēmijā (Berlīne, Vācija).

Latvijas Zinātņu akadēmija pievienojās ALLEA 1994. gadā.

Pēdējā atjaunošana 24-11-2015
Lasīt tālāk...

LZA divpusējo zinātniskās sadarbības līgumu apmaiņas kvotas

16-05-2017

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi

Nr. p.k.

 

LZA partnerinstitūcija - zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

 

Īpaši nosacījumi un ieteikumi

2016. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

 

-

20 (4)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

 

61 (9)

35 (4)

5

Čehijas ZA

 

Tikai kopprojekti

4 (1)

14 (3)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

 

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

 

16 (2)

67 (12)

8

Itālijas Nacionālā ZA

60 dienas

 

-

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

 

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

 

71 (10)

40 (13)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

 

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

 

18 (2)

32 (4)

13

Slovākijas ZA

21 diena

 

-

4 (1)

14

Ukrainas NZA

30 dienas

 

14 (1)

14 (1)

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

6 (1)

28 (4)

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

 

7 (1)

-

 

KOPĀ:

 

 

197 (27)

254 (46)

LZA partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas īpaši: Austrijas ZA, Azerbaidžānas NZA, Saksijas ZA , Francijas ZA, Slovēnijas ZA, Somijas ZA.

 

LZA Starptautiskie sakari

Pēdējā atjaunošana 16-05-2017

PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2017. GADĀ

16-05-2017

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 16-05-2017
Lasīt tālāk...

Divpusējās zinātniskās sadarbības programmas

30-06-2016


Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) veicina starptautisku zinātnieku mobilitāti. Uz 2016. gada sākumu ir spēkā 29 divpusējās zinātniskās sadarbības līgumi starp LZA un citu valstu, galvenokārt Eiropas, zinātņu akadēmijām (LZA partnerorganizācijas) un daudzi no tiem (18) paredz atbalstu zinātnieku īstermiņa vizītēm. Vizīšu mērķi: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 30-06-2016
Lasīt tālāk...

N O T E I K U M I

4-02-2016

N O T E I K U M I

par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm
un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu
LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros

1. LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi dod iespēju Latvijas un ārvalstu zinātniekiem iepazīties ar partneru darbību, veidot kopīgas zinātnisko pētījumu programmas un veikt kopīgu zinātnisku darbu. Īstermiņa mobilitātes vizītei var pieteikties ikviens Latvijas zinātnieks no Latvijas zinātnisko iestāžu reģistrā reģistrētām iestādēm. Ārvalstu zinātniekus vizītei Latvijā nominē LZA partnerakadēmija.

2. LZA publicē informāciju par iespējām pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei laikrakstā „Zinātnes Vēstnesis" un LZA mājas lapā katra kalendārā gada sākumā vai iepriekšējā gada novembrī - decembrī. Vienlaikus publicē informāciju par iepriekšējā atskaites periodā notikušajām īstermiņa zinātniskās mobilitātes vizītēm.

Pēdējā atjaunošana 4-02-2016
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 1 - 9 no 39
Powered by Elxis - Open Source CMS