LZA Vēstis

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67229830. Fakss: 67821153. E pasts: vestis@lza.lv; lzavestis@inbox.lv; proceed@lza.lv
http://www.lza.lv/vestis/vestis.htm

Galvenais redaktors Arno JUNDZE

Redakcijas padomes priekšsēdētājs Tālavs JUNDZIS
Tel.: 67225889, 67227555. Fakss: 67821153. E pasts: bspc@lza.lv

Redakcijas padomes priekšsēdētāja vietnieks Īzaks RAŠALS
Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv


“A” daļa (humanitārās un sociālās zinātnes)

Redakcijas kolēģijas vadītāja Raita KARNĪTE
Tel.:67565265, 67225889. Fakss: 67225044. E pasts: humana@lza.lv

Redaktore Anastasija BRICE


“B” daļa (angļu valodā) (dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes)

Redakcijas kolēģijas vadītājs Īzaks RAŠALS
Tel.: 67945435. Fakss: 67944986. E pasts: izaks@email.lubi.edu.lv

Redaktore Antra LEGZDIŅA
E pasts: proceed@lza.lv


Žurnāla “A” daļas raksta novērtējuma anketa (pdf)

Prasības žurnāla “A” daļas rakstiem:

http://www.lza.lv/LZA_VestisA/65_5-6/109-111%20Prasibas%20zurnala%20rakstiem.pdf

Par žurnāla “B” daļu Mājaslapas angliskajā sadaļā:

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=87&Itemid=425&mylang=english


LZA Vēstis A daļa, 2013.g. 1./2. numurs

3-04-2013


Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2013. gads 67. sējums 1./2. numurs

SATURS

RAKSTI

Tālavs Jundzis
LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DAŽĀDIE CEĻI: TIESISKAIS PAMATOJUMS UN ĪSTENOŠANA (1989–1991)

Pēdējā atjaunošana 3-04-2013
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 5./6. numurs

11-12-2012


Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 5./6. numurs

SATURS

RAKSTI

Sarma Kļaviņa
Jāņa Endzelīna akadēmiskās biogrāfijas mazzināmas lappuses līdz 1940. gadam

Pēdējā atjaunošana 11-12-2012
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 4. numurs

25-09-2012


Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 4. numurs

SATURS

RAKSTI

Tālavs Jundzis
VĒLĒŠANU SISTĒMA LATVIJĀ UN TAIVĀNĀ: SALĪDZINOŠĀ ANALĪZE

Pēdējā atjaunošana 25-09-2012
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 3. numurs

27-06-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 3. numurs

Proceedings of the 24th session of PECSRL — Permanent European Conference for the Study of Rural Landscape: Living in Landscapes: Knowledge, Practice, Imagination 

SATURS

Ievadvārdi: Edmunds Valdemārs Bunkše; Inese Stūre, Oļģerts Nikodemus

Rakstu kopsavilkumi latviešu valodā

Pēdējā atjaunošana 28-06-2012
Lasīt tālāk...

LZA Vēstis A daļa, 2012.g. 1./2. numurs

22-06-2012

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

"A" daļa (sociālās un humanitārās zinātnes)

2012. gads 66. sējums 1./2. numurs

SATURS

RAKSTI

Raita Karnīte
EKONOMIKAS FINANSIALIZĀCIJA – CĒLOŅI UN SEKAS 4

Lienīte Litavniece, Sandra Ežmale
PILSĒTU PIEVILCĪBAS KONCEPCIJAS PIELIETOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ: RĒZEKNES PIEMĒRS 20

Pēdējā atjaunošana 22-06-2012
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS