Par LZA

Projekta aktualitātes – 29.05.2012

30-05-2012

ESdok/Iguldijums_tava_nakotne.jpg

Projekts “Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde”

Nr.2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009


Laika periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30. jūnijam:

I. Sagatavoti šādi starptautiski zinātniski projektu pieteikumi:

1. Nordplus Adult Programme Commitee programmas projekts „Entrepreneurship and the Cultural Heritage for Women”, iesniegtais projekta pieteikums ir apstiprināts.

2. „Women in Innovation”, programma INTERREG.

Pēdējā atjaunošana 16-07-2013
Lasīt tālāk...

LZA un LLMZA kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde

27-01-2011

ESdok/Iguldijums_tava_nakotne.jpg

ERAF 2.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)”

Projekts „Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde”

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

Projekta Nr. 009/2112

Pēdējā atjaunošana 16-07-2013
Lasīt tālāk...

Līgums ar IZM

3-04-2012


2008. gada 1. februārī LR Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza deleģēšanas līgumu ar Latvijas Zinātņu akadēmiju par funkciju izpildi saistībā ar Eiropas Savienības un starptautisko pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu ieviešanu Latvijā. Sākot ar 2015. gadu starp LR Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiek slēgts līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu.

Deleģēšanas līgums

Rīcības plāns 2008.gadam.

Rīcības plāns 2009.gadam.

Rīcības plāns 2010.gadam.

Rīcības plāns 2011.gadam.


Deleģēšanas līgums 2012.gadam

Rīcības plāns 2012.gadam.


Deleģēšanas līgums 2013. gadam

Rīcības plāns 2013.gadam


Deleģēšanas līgums 2014. gadam

Rīcības plāns 2014.gada


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2015) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)

2. ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)

3. ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)

4, ceturkšņa atskaite (2015) (.pdf)


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2016) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)

2. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)

3. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)

4. ceturkšņa atskaite (2016) (.pdf)


Līgums par Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības finansēšanu (2017) (.pdf)

1. ceturkšņa atskaite (2017) (.pdf)

2. ceturkšņa atskaite (2017) (.pdf)

3. ceturkšņa atskaite (2017) (.pdf)

Pēdējā atjaunošana 15-01-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

8-01-2018

Ojārs Spārītis dzimis 1955. gada 28. novembrī Priekulē, Liepājas rajonā. Studējis filoloģiju Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1974-1979), mākslas zinātni un teoriju Latvijas Mākslas akadēmijā (1981-1987). Ieguvis mākslas doktora grādu (1997), gadu vēlāk - habilitētā mākslas doktora grādu (1998).

Zinātniskās intereses: Latvijas un Eiropas Renesanses kultūras dažādi aspekti arhitektūrā un mākslā, sakrālā māksla, kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Kopš 1998. gada vadījis Latvijas sakrālās mākslas un arhitektūras pieminekļu atjaunošanu, proti, Priekules, Straupes, Struteles, Annenieku, Liepupes, Rīgas Sv. Pētera, Augšāmcelšanās (Rīgas Lielajos kapos), Vijciema u.c. dievnamus, piedalījies Latvijas muižu restaurācijā (Kukšu muiža, Ķirbižu muiža). 1997. gadā kļuvis par Rīgas Melngalvju nama atjaunošanas darbu vadītāju.

Pēdējā atjaunošana 12-01-2018
Lasīt tālāk...

Nolikums par LZA un LLMZA PAUĻA LEJIŅA BALVAS pišķiršanu

16-04-2015

NOLIKUMS
par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas
PAUĻA LEJIŅA BALVAS
piešķiršanu

(Apstiprināts: LZA prezidijā 25.01.1994., LLMZA prezidijā 10.01.1994., precizēts LLMZA prezidija sēdē 14.09.1998., LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēdē 23.03.2015., LZA prezidija sēdē  30.03.2015.)

1. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PAUĻA LEJIŅA balva tiek piešķirta ik pēc diviem gadiem par fundamentāliem pētījumiem, kas būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību.

PAUĻA LEJIŅA balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

2. PAUĻA LEJIŅA balvu piešķir individuāliem zinātniekiem par nozīmīgiem zinātniskiem darbiem: publicētām monogrāfijām vai vienotas tematikas zinātnisko darbu kopām.

2.1. Ārzemēs dzīvojošu autoru piedalīšanās konkursā pieļaujama tādā gadījumā, ja viņu pētījumi ir īpaši nozīmīgi Latvijai;

2.2. Jebkuram zinātniekam PAUĻA LEJIŅA balvu piešķir tikai vienu reizi.

3. Kandidātus PAUĻA LEJIŅA balvai var izvirzīt Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidijs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zinātniskā padome.

4. PAUĻA LEJIŅA balvas piešķiršanai iesniegtos darbus vērtē ekspertu komisija, kuras sastāvā ir to organizāciju pārstāvji, kuras veido balvas pamatfondu.

Pēc LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas ieteikuma, ekspertu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidiji.

5. PAUĻA LEJIŅA balvas laureāts saņem diplomu un naudas summu, kuras apmēru nosaka LZA Prezidijs.

Balvas svinīga pasniegšana notiek Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulcē.

6. Zinātniskos darbus, par kuriem piešķirta PAUĻA LEJIŅA balva, nodod glabāšanai Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā.

7. Izvirzot kandidātus PAUĻA LEJIŅA balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

7.1. izvirzītāja ieteikums;

7.2. izvirzītais darbs;

7.3. ziņas par autoru (Curriculum Vitae), norādot darba un mājas adreses un tālruni;

7.4. autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā).

8. Materiāli iesniedzami divu mēnešu laikā pēc balvas izziņošanas PAUĻA LEJIŅA balvas ekspertu komisijai Latvijas Zinātņu akadēmijas sekretariātā (Akadēmijas laukumā 1, 2.st., Rīga, LV - 1050, tālr. 67223931).

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
Ojārs Spārītis
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente 
Baiba Rivža
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore 
Irina Pilvere
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktors             Aivars Bērziņš

 

Pēdējā atjaunošana 16-04-2015
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 73 - 81 no 271
Powered by Elxis - Open Source CMS