Par LZA

Ekonomikas vingruma pamatā daudzveidība

22-06-2017

Saistībā ar Valsts pētījumu programmu (VPP) EKOSOC-LV pēc Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) iniciatīvas kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) organizētajā, iesaistot vietējās iestādes, reģionālo forumu ciklā "Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas" norisinājušies jau divi pasākumi - pirmais reģionālais forums pērnā gada 15. novembrī notika Zemgalē Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, otrais - 16. februārī Vidzemes Augstskolā (ViA) Valmierā. Trešais gaidāms 12. aprīlī Latgalē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, bet ceturtais - 31. maijā Kurzemē Ventspils Augstskolā. VPP ir jau veikta dažādu  sociālekonomisko procesu, reģionu izpēte, esam attīstības scenāriju un ieteikumu izstrādes posmā, un nenoliedzami lietderīga ir domu apmaiņa reģionos, kam pieskaros šajā rakstā, balstoties tieši uz Vidzemes forumu. Tajā arī pārliecinoši izskanēja, ka ekonomikas vingruma, kas jau nostiprinājies par terminu (Economy Fitness), pamatā ir saimnieciskā daudzveidība, to attiecinot gan uz izglītības pakalpojumiem, kuri jāveido saistībā ar izmaiņām ekonomikā, gan uz ražošanas jomām un dažāda lieluma uzņēmumu līdzāspastāvēšanu, gan uz zinātni, tehnoloģijām un inovācijām. Vidzemē ir vērojama šī daudzveidība. Jāizceļ, ka ViA piedalās EKOSOC-LV ar trešo lielāko pētnieku skaitu pēc Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

Pēdējā atjaunošana 23-06-2017
Lasīt tālāk...

Projektu sinerģija audzē rezultātu

22-06-2017

Grāmatas "Collaboration synergy of ICE and EKOSOC-LV projects" atvēršana Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika reizē ar sieviešu mikrokredīta grupu izveidošanas 20 gadu atzīmēšanu, piedaloties arī igauņu kolēģiem. Jo no Skandināvijas pārņemto un sākotnēji  Ziemeļvalstu Ministru padomes finansēto lauku sieviešu mazās uzņēmējdarbības attīstības modeli mums izdevās ieviest ne vien Latvijā, bet visā Baltijā. Gadu gaitā īstenojot aizvien jaunus starptautiskos un vietējos projektus un programmas, tajā skaitā grāmatā aprakstītās tautsaimniecības izaugsmei veltītās aktivitātes, 90. gados aizsāktajai sieviešu uznēmējdarbībai ir tikusi dota iespēja pieaugt un pārveidoties, uzņēmējām un viņu ģimenēm kļūstot par nozīmīgu spēku laukos.

Lasīt tālāk...

EKOSOC-LV palīdz viedumam parādīties

22-06-2017

Dzejnieka Imanta Ziedoņa rakstīto par skaistumu, ka Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties, varētu attiecināt arī uz viedumu, kas kā vēlamākā kvalitāte Latvijas tautsaimniecībā likta centrā Valsts pētījumu programmai (VPP) „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai  EKOSOC-LV". Gan novembra sākumā aizvadītais forums "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi", kur tika publiskoti un ekspertu diskusijās apspriesti pirmie rezultāti, gan 15. novembrī forums Zemgalē "Viedā ekonomika: zinātne, tehnoloģijas un inovācijas", kas ievadīja reģionālo forumu ciklu saistībā ar EKOSOC-LV, apliecināja programmas devumu viedai izaugsmei visos tās pētījumu blokos - ekonomikas attīstība, sabiedrības attīstība, telpas attīstība un caurvijošais tiesiskais aspekts.

Lasīt tālāk...

Par projektu

7-01-2019

VALSTS PĒTĪJUMA PROGRAMMA

LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI

PROJEKTS

LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ (INTERFRAME-LV)

Pēdējā atjaunošana 13-03-2019
Lasīt tālāk...

LZA vinnējusi valsts pētījumu programmā "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" 3. projektu "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā"

10-12-2018

LZA vinnējusi valsts pētījumu programmā "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai"  3. projektu "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā" ( INTERFRAME-LV). Projekta INTERFRAME-LV īstenotājs Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) kā partneriem sadarbosies ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Stradiņa universitātes un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) zinātniekiem.

Pēdējā atjaunošana 10-12-2018
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS