Par LZA

EKOSOC - LV 5.2.7. projekta ideju popularizēšanas materiāli - RTU studentu izstrādātie sociālās inovācijas projekti

7-01-2015

2014. gada rudens semestrī, sasaistē ar EKOSOC - LV 5.2.7. projektu "Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" (vadītāja Dr. Karine Oganisjana, RTU)), Rīgas Tehniskās universitātes 2. kursa studenti izstrādāja sociālās inovācijas projektus (DemocracyLV, KurStudēt.lv, Fast GOOD, Kurš Kuru, Uzvelc savu identitāti, Slēptā rozete, Say "Yes" To The Dress).

Lasīt tālāk...

EKOSOC - LV 5.2.2. projekta ideju popularizēšanas materiāli - RTU studentu izstrādātie inovācijas un uzņēmējdarbības projekti

7-01-2015

2014. gada rudens semestrī, sasaistē ar EKOSOC - LV 5.2.2 projektu  "Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai" (vadītāja prof. Nataļja Lāce, RTU), Rīgas Tehniskās universitātes 2. kursa studenti izstrādāja inovāciju un uzņēmējdarbības projektus (Clean Mag, Advert2Gether,  E-Bracelet, Stareks, The Game Of Roles, Zzz Up).

Lasīt tālāk...

EKOSOC - LV 5.2.3. projekta dalībniece Viktorija Zaļūksne ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu

19-12-2014

2014. gada 18. novembrī EKOSOC-LV 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" dalībniece Viktorija Zaļūksne LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē aizstāvēja promocijas darbu „Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas". Promocijas darba zinātniskā vadītāja: EKOSOC-LV 5.2.3. projekta vadītāja, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr.habil.oec. Baiba Rivža.

Promocijas darbā ir analizēta pilsētu sistēma Latvijā, raksturots pašreizējais Latvijas pilsētu telpiskais izkārtojums un pilsētu funkcionālās lomas Latvijas reģionos, kā arī prognozētas esošās Latvijas pilsētu sistēmas attīstības perspektīvas. Darba ietvaros padziļināti ir analizētas Latgales reģiona pilsētu attīstības tendences.

LZA LMZN priekšsēdētājas, EKOSOC - LV vadītājas Baibas Rivžas piedalīšanās Turkmenistānas Zinātņu akadēmijas organizētā starptautiskā konferencē

16-12-2014

Decembra sākumā LZA LMZN priekšsēdētāja, valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Turkmenistānas Zinātņu akadēmijas organizētā starptautiskā konferencē „Atjaunojamie enerģijas resursi un inovatīvās tehnoloģijas", kas norisinājās Turkmenistānā, Ašhabadā.

Lasīt tālāk...

Daugavpils Universitātē diskutēja par ekosistēmu un sociālo apziņu

16-12-2014

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, Rīgas Stradiņa Universitāti un Liepājas Universitāti īsteno Valsts pētījumu programmas projektu par apkārtējās vides nozīmi cilvēka dzīvē un cilvēka attieksmi pret dabu.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS