Par LZA

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.8. izpildītāju seminārs

22-01-2015

2015.gada 14.janvārī, Valmierā, Vidzemes Augstskolas aģentūras „Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā" tika rīkots valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.8. „Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" seminārs projekta vadītājas Agitas Līviņas vadībā, kurā piedalījās arī EKOSOC-LV programmas vadītāja Baiba Rivža, programmas uzraudzības padomes locekle Raita Karnīte un programmas administratore Līva Griņeviča.

Pēdējā atjaunošana 22-01-2015
Lasīt tālāk...

EKOSOC - LV 5.2.7. projekta ietvaros - pirmais aizstāvētais maģistra darbs

10-01-2015

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē 2015.gada 9.janvārī aizstāvēts pirmais maģistra darbs, kura izstrādi atbalstīja  Valsts Pētījumu programma „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)".

Lasīt tālāk...

EKOSOC - LV projektu vadītāju un izpildītāju 2015. gada pirmā tikšanās

8-01-2015

2015. gada 6. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika rīkota valsts pētījumu programmas EKOSOC - LV projektu vadītāju un izpildītāju tikšanās. Sanāksmē piedalījās visu projektu pārstāvji, kā arī Studiju un zinātnes administrācijas vecākā referente Inguna Paredne.

Pēdējā atjaunošana 8-01-2015
Lasīt tālāk...

EKOSOC - LV 5.2.7. projekta ideju popularizēšanas materiāli - RTU studentu izstrādātie sociālās inovācijas projekti

7-01-2015

2014. gada rudens semestrī, sasaistē ar EKOSOC - LV 5.2.7. projektu "Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" (vadītāja Dr. Karine Oganisjana, RTU)), Rīgas Tehniskās universitātes 2. kursa studenti izstrādāja sociālās inovācijas projektus (DemocracyLV, KurStudēt.lv, Fast GOOD, Kurš Kuru, Uzvelc savu identitāti, Slēptā rozete, Say "Yes" To The Dress).

Lasīt tālāk...

EKOSOC - LV 5.2.2. projekta ideju popularizēšanas materiāli - RTU studentu izstrādātie inovācijas un uzņēmējdarbības projekti

7-01-2015

2014. gada rudens semestrī, sasaistē ar EKOSOC - LV 5.2.2 projektu  "Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai" (vadītāja prof. Nataļja Lāce, RTU), Rīgas Tehniskās universitātes 2. kursa studenti izstrādāja inovāciju un uzņēmējdarbības projektus (Clean Mag, Advert2Gether,  E-Bracelet, Stareks, The Game Of Roles, Zzz Up).

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS