Nodaļas

Zinātnes popularizēšana sabiedrībā

17-05-2010

14. maijā LZA Mazajā zālē notika LZA FTZN organizēta sēde „Zinātnes popularizēšana sabiedrībā”. Par Astronomijas gada rezultātiem Latvijā un pasaulē referēja Dr.sc. comp. Mārtiņš Gills

Zinātnes popularizēšana sabiedrībā

Par Astronomijas gada rezultātiem Latvijā un pasaulē

Sēdes lēmums

Pēdējā atjaunošana 17-05-2010
Lasīt tālāk...

LZA FTZN darbības un notikumu hronika 2010. gadā

10-05-2010

Maijs

9.maijā

LZA korespondētājloceklim, izcilajam fiziķim Jānim Spīgulim 60

nodalas/Image157.jpg

Pēdējā atjaunošana 10-05-2010
Lasīt tālāk...

Informācija par akadēmiķi Kurtu Švarcu

19-04-2010

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas laureāts

Kurts Švarcs dzimis 1930. gada 27. aprīlī Rīgā. Studējis LU (toreiz LVU) Fizikas un matemātikas fakultātē (1949 - 1954). Mācījies aspirantūrā LU un Tartu, Igaunijas ZA Fizikas institūtā (1954 - 1957). Aspirantūras laikā uzrakstījis pirmo populārzinātnisko grāmatu „Aukstā gaisma”- par luminiscenci un tās pielietošanu. Kandidāta disertācija „Luminiscences dzēšanas procesi sārmmetālu halogenīdu kristālos” aizstāvēta 1960. g. Tartu. Strādājis LU (1957 - 1961) - vec. pasniedzējs Fizikas katedrā, vēlāk arī par Fizikas katedras vadītāju Civilās aviācijas institūtā Rīgā. Liels un ražīgs darba cēliens trīsdesmit gadu garumā (1961-1992) K. Švarcam aizritēja LZA Fizikas institūtā - vecākā zinātniskā līdzstrādnieka, laboratorijas vadītāja, direktora vietnieka zinātniskajā darbā, Salaspils Atomreaktora vadītāja amatos. 1961. g. iedarbinātais Atomreaktors deva iespējas izmantot tā jonizējošo starojumu cietvielu īpašību pētījumos, dodot iespēju zinātniekiem aizsākt jaunu pētījumu virzienu.

Lasīt tālāk...

Radiācijas fizikas pētījumi: no Salaspils Atomreaktora līdz Darmštates Smago jonu paātrinātājam

14-04-2010

K. Švarcs

Latvijas Zinātņu Akadēmija

Radiācijas fizikas eksperimenti LZA Fizikas institūtā tika uzsākti pagājušā gadsimta 60-to gadu sākumā. Pētījumu virziens bija sārmu metālu halogenīdu kristālu (NaCl, KCL, LiF) radiolīzes procesi. Paralēli eksperimentiem tika veidota arī tehniskā bāze tālākiem pētījumiem: kristālu audzēšanas iekārtas, optiskā spektroskopija (ari vakuuma UV), EPR, elektronu mikroskopija u.c. Paraugu apstarošanai izmantoja Salaspils atomreaktoru un gamma-staru kontūru, kā arī elektronu paātrinātāju (5 MeV). LiF kristālu apstarošana atomreaktorā, pateicoties kodolreakcijām 6Li(n, 4He)3T, deva iespēju pētīt radiolīzes procesus pie ļoti lielām absorbētām enerģijām. Zinātniskā virziena veidošanā piedalījās laboratorijas vadošie līdzstādnieki J. Ekmanis, V. Gotlībs, J. Kristapsons un A. Ozols (sk. [1 – 4, 9, 10]). Zinātniskajā darbā aktīvu dalību ņēma arī reaktora tehniskais personāls (D. Kalniņš. K. Baltmugurs u.c.). Cieša sadarbība zinātniskajā darbā izveidojās ar J. Tīlika radiācijas ķīmijas laboratoriju [12]. Šo pētījumu rezultāti regulāri tika publicēti vietējos un starptautiskos izdevumos [1 – 3] un vēlāk tika apkopoti monogrāfijā [4]. Laboratorijā aspiranturā tika sagatavoti kadri arī augstskolām, no kurām īpaši jāmin Daugavpils Pedagoģiskais Institūts (pirmais aspirants A. Podiņš [2]). Par laboratorijas pētījumu starptautisko rezonansi liecina to sistemātiskais apraksts enciklopēdijā „Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry” [6]. Šo pētījumu rezultāti tika arī izmantoti smago jonu radiācijas efektu interpretācijai LiF kristālos [7, 8]. Fundamentālie pētījumi LiF kristālos (V. Gotlībs, Z. Grants, A. Ļušina) deva arī iespēju izstrādāt termoluminescento dozimetru „TELDE” staru terapijai medicīnā (kopā ar prof. J. Nemiro, RMI).

Pēdējā atjaunošana 14-04-2010
Lasīt tālāk...

LZA FTZN 2009. gada nozīmīgākie Latvijas zinātnes sasniegumi

21-12-2009

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2009.gadā. No tiem pieci ir mūsu nodaļas priekšlikumi (sk. LZA sākumlapā). Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas vadība vēlas atzīmēt vēl piecus mūsu nodaļas sasniegumus:

Pēdējā atjaunošana 21-12-2009
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 82 - 90 no 907
Powered by Elxis - Open Source CMS