Nodaļas

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

Uzvārds, vārds Zin.grāds VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. ĀBELE Gaida

Dr.biol.

2015.

2. ĀBOLTIŅŠ Ojārs

Dr.h.geol. 2006.

3. AFANASJEVA Gaļina

Dr.biol. 2008.
Pēdējā atjaunošana 13-11-2017
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ALKSNE Zenta*

Dr.fiz.

2006.

2. BAUMS Aldis

Dr.h.dat.

2014.

3. BĒRSONS Imants Dr.h.fiz. 2017
Pēdējā atjaunošana 13-11-2017
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki - humanitārās zinātnes

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki - humanitārās zinātnes

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ALSUPE Aina*

Dr.h.vēst.

1996.

2. APINE Ilga

Dr.h.vēst.

2003.

3. *BĒRZIŅŠ Jānis*

Dr.h.vēst. 2015.
Pēdējā atjaunošana 13-11-2017
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki – inženierzinātne

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – inženierzinātne

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ALKSNIS Arnolds*

Dr.h.inž.

2000.

2. BARKĀNS Jēkabs

Dr.h.inž.

2008.

3. *BEBRIS Arnolds*

Dr.inž.

2005.

Pēdējā atjaunošana 13-11-2017
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – ķīmija

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ANDERSONS Andris*

Dr.h.ķīm.

2005.

2. *AŠAKS Jānis*

Dr.ķīm.

2006.

3. AVOTIŅŠ Fricis

Dr.h.ķīm.

2004.

Pēdējā atjaunošana 13-11-2017
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS