Nodaļas

LZA sēde "Jaunais Bībeles tulkojums"

13-12-2013

Latvijas Zinātņu akadēmijas sēde

Jaunais Bībeles tulkojums

Rīgas Doma baznīcas Kapitula zālē, Herdera laukumā 6, Rīgā
2013. gada 5. decembrī plkst. 14.00

Sēdi atklājot, LZA viceprezidents Tālavs Jundzis, pamatojis Bībeles jaunā tulkojuma īpašo nozīmi (no valodniecības, no teoloģijas zinātnes, no faktoloģijas viedokļa) uzsvēra, ka šim veikumam ir liela psiholoģiska ietekme. Un izteica pateicību Rīgas Doma baznīcas dekānam Elijam Godiņam par iespēju strādāt restaurētajā Konventa zālē.

Lasīt tālāk...

LZA izbraukuma sēde Kultūras pilī „Ziemeļblāzma"

4-12-2013

LZA izbraukuma sēde Kultūras pilī „Ziemeļblāzma"

2013. gada 14. novembrī plkst. 13.00

   Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu,  akadēmiķe Raita Karnīte  aicināja  LZA kolēģus  piedalīties HSZN izbraukuma sēdē Kultūras pilī „Ziemeļblāzma". 

Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2013. gada 17. oktobrī

6-11-2013

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas  sēde

2013. gada 17. oktobrī plkst. 14.00  LZA Senāta zālē

Protokols Nr.

Sēdi  vadīja:  akadēmiķe  Raita  Karnīte

Protokolēja   Ilga Tālberga  

Piedalās:  sk. sarakstu pielikumā.

Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde

4-10-2013

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde
ceturtdien, 2013. gada 26. septembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē
 

Protokols Nr.

Darba kārtībā:

1) Daugavpils Universitātes Humanitārās  fakultātes  Komparatīvistikas  institūta  asociētās  profesores Dr. philol. Elīnas  Vasiļjevas  ziņojums „Ebreju teksts. Starpdisciplinārais skatījums"

Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde

19-09-2013

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde

ceturtdien, 2013. gada 26. septembrī plkst. 14.00 LZA Senāta zālē

Darba kārtībā:

1) Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta asociētās profesores Dr. philol. Elīnas Vasiļjevas ziņojums „Ebreju teksts. Starpdisciplinārais skatījums"

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS