Nodaļas

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde 2014. gada 2. oktobrī

30-09-2014

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde
ceturtdien, 2014. gada 2. oktobrī plkst. 14.  LZA Senāta zālē
LZA jauno locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

Lasīt tālāk...

Izdotas latviešu kultūrvēsturē un lībiešu valodas pētniecībā nozīmīgas grāmatas

23-09-2014

Spilgtāko lībiešu kultūras darbinieku Jāņa Prinča un viņa dēla Jāņa sarakstītās „Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas" ir otrais nevācu autoru dzejas krājums latviešu valodā. Pirmo reizi izdots 1845.gadā, nepilnus četrdesmit gadus pēc Neredzīgā Indriķa „Dziesmām". Prinču krājums, kas līdz šim diemžēl nav bijis zināms plašākam latviešu lasītāju lokam, ir būtisks latviešu kultūrā un literatūras vēsturē ne tikai ar to, ka tas ir otrais dzejas krājums latviešu valodā,- augstu vērtējama arī literārā kvalitāte. 

Lasīt tālāk...

Tenu Karma - in memoriam (01.05.1924.-9.09.2014.)

19-09-2014

16.septembrī mūžībā pavadījām Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli kopš 1995.gada, bibliogrāfu, lībiešu kultūrvēstures pētnieku un lībiešu valodas zinātāju Tenu Karmu.

Lasīt tālāk...

Apgādā „Mansards" klajā nāk Valda Tēraudkalna grāmata „Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas"

16-09-2014

Apgādā „Mansards" iznākusi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures profesora Dr. phil. Valda Tēraudkalna grāmata „Reliģijpētniecība: vēsture, metodes, teorijas".

Lasīt tālāk...

Valodniece par valodu

12-09-2014

Aina Blinkena. Caur vārdu birzi. Darbu izlase. LU Latviešu valodas institūts, R.: 2014., 591 lpp.

Daudzpusīgas, produktīvas latviešu valodnieces darbi no 19.g. 50. gadiem līdz mūsu dienām. Izlase sākas ar saistošo apceri „Latva, latvis, latvietis, Latvija" un deviņās nodaļās: Latviešu literārā valoda, Valodniecības vēsture, Gramatika, Ortogrāfija un interpunkcija, Terminoloģija, Dialektoloģija, Valodas kultūra, Valodas politika, Latviešu valoda skolā, Vērojumi un recenzijas aptver būtiskas valodniecības problēmas un saglabā laikmeta garu.


Powered by Elxis - Open Source CMS