Nodaļas

ĶBMZN locekļi

26-04-2008

bioloģija

Jekaterina Ērenpreisa, īst. loc.
Elmārs Grēns, īst. loc.
Rihards Kondratovičs, īst. loc.
Rita Kukaine, īst. loc.
Indriķis Muižnieks, īst. loc.
Pauls Pumpēns, īst. loc.
Īzaks Rašals, īst. loc.
Jānis Vīksne, īst. loc.
Gunārs Andrušaitis, kor. loc.
Arvīds Barševskis, kor.loc.
Uldis Kalnenieks, kor. loc.

Pēdējā atjaunošana 17-03-2010
Lasīt tālāk...

ĶBMZN darbība 2007.gadā

26-04-2008

2007. gadā organizētas divas LZA sēdes, notikušas piecas nodaļas sēdes un divas kopsēdes ar Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļu un Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu.

LZA sēdes: 23. februārī “Latvijas zemes dzīļu resursi un to izmantošana tautsaimniecībā”; 7. decembrī “Cilvēka genoms: evolūcijas strupceļš, jauns vijums vai tik vien kā izaicinājums”.

Lasīt tālāk...

ĶBMZN darbība 2006.gadā

26-04-2008

Pārskata periodā kopā ar Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļu organizēta LZA sēde “Nanozinātnes un tehnoloģijas Latvijā” (sk. 139. lpp.) un notikušas piecas nodaļas sēdes.

10. februārī nodaļas pilnsapulcē pārskatu par nodaļas darbu 2005. gadā sniedza priekšsēdētājs akad. Raimonds Valters. Sēdē apsprieda arī nodaļas locekļu ierosinājumus darbam 2006. gadā un iezīmēja sēžu plānu.

Sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda ļoti aktuālo un interesanto kor.loc. profesores Ludmilas Vīksnas referātu “Gripa: zināmais un hipotētiskais”. Par pretgripas medikamentiem (Tamiflu, Remantadīns u.c.) un to iespējamo lietojumu t.s. putnu gripas apkarošanai informēja Dr. Aivars Zvaigzne.

Lasīt tālāk...

LZA LMZN jaunie zinātnieki piedalījās Lietuvas Zinātņu akadēmijas organizētā Jauno Zinātnieku konferencē

22-11-2017

LZA LMZN priekšsēdētāja B. Rivža un jaunie zinātnieki no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) piedalījās Viļņā (Lietuva) Jauno Zinātnieku konferencē, kuru organizēja Lietuvas Zinātņu akadēmija. Latvijas jaunie zinātnieki prezentēja 8 ziņojumus par pētījumiem reģionālajā ekonomikā, lauksaimniecībā, mežzinātnē, pārtikas un veterinārmedicīnā.

Lasīt tālāk...

LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projekta Sustainable Crop Production uzsaukuma gatavošanā

9-11-2017

Šī gada oktobrī ir aptiprināts jauns ERA NET projekts Sustainable Crop Production, kurā piedalās Latvija un to pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Pēdējā atjaunošana 9-11-2017
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS