Divpusējā sadarbība

Pārskats par īstermiņa vizītēm 2017.gadā

22-02-2018

2017. gadā notika 24 Latvijas zinātnieku īstermiņa vizītes (174 dienas), un Latvijā ieradās 37 ārvalstu zinātnieki (238 diena). Īstermiņa vizīšu iedalījums pēc to mērķa:

Pēdējā atjaunošana 22-02-2018
Lasīt tālāk...

Par īstermiņa vizītēm 2018.gadā

21-02-2018

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vizīšu mērķi var būt kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Lasīt tālāk...

PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2017. GADĀ

16-05-2017

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 16-05-2017
Lasīt tālāk...

Divpusējās zinātniskās sadarbības programmas

30-06-2016


Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) veicina starptautisku zinātnieku mobilitāti. Uz 2016. gada sākumu ir spēkā 29 divpusējās zinātniskās sadarbības līgumi starp LZA un citu valstu, galvenokārt Eiropas, zinātņu akadēmijām (LZA partnerorganizācijas) un daudzi no tiem (18) paredz atbalstu zinātnieku īstermiņa vizītēm. Vizīšu mērķi: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana ar savas zinātnes nozares kolēģiem, darbs bibliotēkās, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskās konferencēs; pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri jeb pieņēmējinstitūciju ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 30-06-2016
Lasīt tālāk...

N O T E I K U M I

4-02-2016

N O T E I K U M I

par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm
un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu
LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros

1. LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi dod iespēju Latvijas un ārvalstu zinātniekiem iepazīties ar partneru darbību, veidot kopīgas zinātnisko pētījumu programmas un veikt kopīgu zinātnisku darbu. Īstermiņa mobilitātes vizītei var pieteikties ikviens Latvijas zinātnieks no Latvijas zinātnisko iestāžu reģistrā reģistrētām iestādēm. Ārvalstu zinātniekus vizītei Latvijā nominē LZA partnerakadēmija.

2. LZA publicē informāciju par iespējām pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei laikrakstā „Zinātnes Vēstnesis" un LZA mājas lapā katra kalendārā gada sākumā vai iepriekšējā gada novembrī - decembrī. Vienlaikus publicē informāciju par iepriekšējā atskaites periodā notikušajām īstermiņa zinātniskās mobilitātes vizītēm.

Pēdējā atjaunošana 4-02-2016
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS