Pasākumi

BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS 14. KONFERENCE

30-03-2015

BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS 14. KONFERENCE

ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PAR PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU:

PAGĀTNĒ UN NĀKOTNĒ

2015. gada 20. - 21. aprīlis

Pēdējā atjaunošana 30-03-2015
Lasīt tālāk...

Rīgā un Jelgavā pulcēsies ārvalstu zinātnieki, lai apspriestu zinātņu akadēmiju lomu pētniecībā un inovāciju politikā

30-03-2015

Š.g. 20.-21. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmija rīko Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferenci, ka veltīta zinātņu akadēmiju lomai pētniecībā un inovāciju politikā. Konferencē piedalās triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti, kā arī Vācijas, Polijas, Norvēģijas un Slovākijas zinātnes administratori un redzamākie zinātnieki. Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferenci Rīgā pagodinās arī Vācijas Zinātņu akadēmijas Leopoldina viceprezidente Bārbele Fridriha (Friedrich), Norvēģijas Zinātņu akadēmijas ģenerālsekretārs Oivinds Andersens (Andersen), Polijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis Maciejs Janovskis (Janowski) un "Višegradas četrinieka" - Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Čehijas - zinātņu akadēmiju alianses pārstāvis Dušans Galiks (Galik) no Slovākijas.

Pēdējā atjaunošana 14-04-2015
Lasīt tālāk...

BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS 14. KONFERENCE

30-03-2015

Rīgā un Jelgavā 2015. gada 20.-21. aprīlī

Latvija šogad ir iekļāvusies ar starptautiskām iniciatīvām iezīmētajā Eiropas Savienības valstu prezidentūras misijā. Šis politiskās atbildības pilnais uzdevums rosina izcelt zinātnē un tehnoloģiju attīstībā balstīto stabilas un ilgtspējīgas ekonomisko attīstības nodrošinājumu mūsu sabiedrības un valsts interesēs. Iniciatīvai ir cienījamas saknes - pirms 200 gadiem Jelgavā toreizējās augstākās izglītības iestādes sienās ACADEMIA PETRINA ar Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības dibināšanu liktie pamati ir devuši iespēju jau kopš 19. gadsimta sākuma celt Latvijas zinātnes ēku, neatlaidīgā un kopīgā darbā vienojot kā Baltijas, tā arī Skandināvijas, Krievijas un citu Eiropas zemju zinātniekus. Lai gaismas un gaismas tehnoloģiju gadā atgādinātu politiķiem, lēmējvaras pārstāvjiem, uzņēmējiem un visai sabiedrībai par akadēmiskās zinātnes tradīcijām bagāto vēsturi un veidotu platformu turpmākai zinātnes potenciāla attīstīšanai Latvijas Zinātņu akadēmija ar pasākumu programmu ACADEMIA - 200 aicina pievērst pastiprinātu uzmanību zinātnei kā ekonomiskā progresa instrumentam.

Pēdējā atjaunošana 2-04-2015
Lasīt tālāk...

BALTIJAS INTELEKTUĀLĀS SADARBĪBAS KONFERENCES

30-03-2015

Vēsturisks apskats

Baltijas intelektuālās sadarbības 14. konferencē, kas norisināsies Rīgā un Jelgavā šā gada 20. un 21. aprīlī,  varēsim atskatīties uz nozīmīgu gadskārtu - 80 gadiem, kopš 1935. gadā 29.-30. oktobrī Lietuvā, tās toreizējā pagaidu galvaspilsētā Kauņā notika pirmā Baltijas intelektuālās sadarbības konference, kuras galvenais organizators bija izcilais lietuviešu tiesībzinātnieks, Vītauta Dižā Kauņas universitātes rektors Mikols Rēmeris (Mykolas Römeris).

Pēdējā atjaunošana 24-02-2017
Lasīt tālāk...

BALTIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJU MEDAĻA UN MEDAĻAS LAUREĀTI

30-03-2015

1999. gadā 7. Baltijas intelektuālās sadarbības konferences gaitā pirmoreiz tika pasniegtas Baltijas valstu zinātņu akadēmijas medaļas. Par medaļu piešķiršanu lemj kopīga visu triju akadēmiju žūrijas komisija. Katra laureāta diplomā ierakstītais formulējums gan ir atšķirīgs, taču visus vieno ieguldījums sadarbības veicināšanā starp Baltijas reģiona zinātniekiem un kopīgu zinātnisku pētījumu izstrāde.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS