Jaunākais numurs

Zinātnes Vēstnesis

10 (594) ISSN 1407-6748 2020. gada 18. maijs


Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts


Numura saturs

Foto J. Brencis

SVEICAM AR AUGSTĀKAJIEM LATVIJAS VALSTS APBALVOJUMIEM PAGODINĀTOS LZA LOCEKĻUS!

ATGĀDINĀJUMS – LĪDZ 15. JŪNIJAM VAR IESNIEGT LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNO LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKUMUS

IZSLUDINĀTS LZA VĀRDBALVU UN JAUNO ZINĀTNIEKU BALVU KONKURSS 2021. GADAM

MINISTRU KABINETS ATBALSTA IZM IZSTRĀDĀTO AUGSTSKOLU LIKUMA GROZĪJUMU PROJEKTU

REKTORU PADOMES UN CITU ORGANIZĀCIJU VIEDOKLIS PAR MK ATBALSTĪTO AUGSTSKOLU LIKUMA GROZĪJUMU PROJEKTU

LZA LMZN UN VPP PROJEKTA INTERFRAME–LV UZSĀK JAUNU INICIATĪVU

AR PAPILDU 20 MILJONU EIRO ES FONDU ATBALSTU SEKMĒS KOMERCIALIZĒJAMU PĒTĪJUMU IZSTRĀDI

PALIELINA ES FONDU ATBALSTU LATVIJAS BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRAM COVID 19 VAKCĪNAS UN ZĀĻVIELU TESTĒŠANAI

INSTITŪCIJAS, KAS APSTIPRINĀTAS KĀ ATBILSTOŠAS PĒTNIECĪBAS ORGANIZĀCIJAS (PO) STATUSAM 2020. GADĀ

KM UZSĀKS VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU “LATVIJAS KULTŪRA – RESURSS VALSTS ATTĪSTĪBAI”

RTU IZAICINA NOVATORUS CĪNĪTIES PAR EIROPAS INOVATĪVĀKĀ PĀRTIKAS NOZARES JAUNUZŅĒMUMA STATUSU

ZINĀTNE UN LATVIEŠU VALODA LATVIJĀ

IZSLUDINĀTA VPP “ĒNU EKONOMIKAS MAZINĀŠANA VALSTS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANAI”

SEMINĀRS PAR IZSLUDINĀTĀS VPP PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU

“KĀ ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJA IETEKMĒ IEDZĪVOTĀJU PARADUMUS UN VESELĪBU?” DISKUSIJA LU ZINĀTNES KAFEJNĪCĀ

PASĀKUMI LZA SAKARĀ AR COVID–19

PĒTNIEKI MONITORĒ AUGSNES VESELĪBU AUGĻU UN OGU DĀRZOS

Aizstāvēšana

LU Cietvielu fizikas institūts izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem


INSTITŪCIJAS, KAS APSTIPRINĀTAS KĀ ATBILSTOŠAS PĒTNIECĪBAS ORGANIZĀCIJAS (PO) STATUSAM 2020. GADĀ

15-05-2020

Ņemot vērā nosacījumus valsts pētījumu programmu konkursos, zinātniskajām institūcijām, kuras Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātajā konkursā ir apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas definīcijai, nav jāiesniedz dokumentācija atbilstībai (finanšu vadības un grāmatvedības politika, finanšu apgrozījuma pārskats, ja attiecināms, apliecinājums, ka projekta rezultāti netiks izmantoti komerciāliem nolūkiem).

Lasīt tālāk...

KM UZSĀKS VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU “LATVIJAS KULTŪRA – RESURSS VALSTS ATTĪSTĪBAI”

15-05-2020

Valdības 12. maija sēdē apstiprināta Kultūras ministrijas (KM) izstrādātā valsts pētījumu programma "Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai2020. - 2022. gadam.

Lasīt tālāk...

RTU IZAICINA NOVATORUS CĪNĪTIES PAR EIROPAS INOVATĪVĀKĀ PĀRTIKAS NOZARES JAUNUZŅĒMUMA STATUSU

15-05-2020

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina biznesa uzsācējus, zinātniekus un novatorus līdz 24. maijam pieteikt idejas vienam no Eiropas lielākajiem ideju/jaunuzņēmumu konkursiem «Innovation Prize», lai radītu pievienoto vērtību pārtikas un lauksaimniecības nozarēm un cīnītos par naudas balvu līdz pat 30 000 eiro.

Lasīt tālāk...

ZINĀTNE UN LATVIEŠU VALODA LATVIJĀ*

15-05-2020

Globalizācija, ko vīrusi nez vai apturēs, izpaužas dažādās dzīves jomās, bet katrā ziņā ļoti spēcīgi zinātnē, kas pēc būtības daudzās jomās (varbūt ne visās) ir universāla un internacionāla.

Lasīt tālāk...

IZSLUDINĀTA VPP “ĒNU EKONOMIKAS MAZINĀŠANA VALSTS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS NODROŠINĀŠANAI”

15-05-2020

Izsludināts valsts pētījumu programmas "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" projektu pieteikumu atklātais konkurss.

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība" 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas "Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS