Emeritētie zinātnieki

JAUNI VALSTS EMERITĒTIE ZINĀTNIEKI

11-06-2008

Izraksts no Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2008.gada 6.jūnija lēmuma Nr.17

Pamatojoties uz LR MK Nolikumu par valsts emeritētā zinātnieka nosaukuma piešķiršanu, Valsts emeritēto zinātnieku padome 2008.gada 6.jūnijā, izskatījusi 55 VEZ nosaukuma pretendentu iesniegtos pieteikumus, nolēma:

I Saskaņā ar aizklātās balsošanas rezultātiem valsts emeritētā zinātnieka (VEZ) nosaukumu piešķirt 34 zinātniekiem:

Pēdējā atjaunošana 11-06-2008
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki - bioloģija, ģeogrāfija un ģeoloģija

Uzvārds, vārds Zin.grāds VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. ĀBELE Gaida

Dr.biol.

2015.

2. ĀBOLTIŅŠ Ojārs

Dr.h.geol. 2006.

3. AFANASJEVA Gaļina

Dr.biol. 2008.
Pēdējā atjaunošana 29-11-2018
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki – fizika, datorzinātne, matemātika

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ALKSNE Zenta*

Dr.fiz.

2006.

2. BAUMS Aldis

Dr.h.dat.

2014.

3. BĒRSONS Imants

Dr.h.fiz.

2017

Pēdējā atjaunošana 27-11-2018
Lasīt tālāk...

Valsts emeritētie zinātnieki - humanitārās zinātnes

13-06-2008

Valsts emeritētie zinātnieki - humanitārās zinātnes

Uzvārds, vārds

Zin.grāds

VEZ nosauk. piešķirš. gads

1. *ALSUPE Aina*

Dr.h.vēst.

1996.

2. APINE Ilga

Dr.h.vēst.

2003.

3. *BĒRZIŅŠ Jānis*

Dr.h.vēst. 2015.
Pēdējā atjaunošana 27-11-2018
Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS