8.aprīlis, 7 (570)

VALSTS EMERITĒTĀ ZINĀTNIEKA STATUSS PIEŠĶIRTS 46 ZINĀTNIEKIEM

5-04-2019

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 692 par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtību, Latvijas Zinātņu akadēmija apstiprinājusi Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu 46 zinātniekiem:

Lasīt tālāk...

LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par LZA darbību 2018. gadā

5-04-2019

Saskaņā ar LZA Statūtiem LZA 2016. gada Pavasara pilnsapulce ievēlēja LZA Uzraudzības padomi (turpmāk tekstā UP) septiņu cilvēku sastāvā: no iepriekšējā sastāva Juri Krūmiņu, Āriju Meikališu, Andri Ozolu, no jauna - Juriju Dehtjaru, Edīti Kaufmani, Īzaku Rašalu, Nikolaju Sjaksti. Padomes locekļi pārstāv visas Akadēmijas nodaļas. Aizvadītajā laika periodā UP veica darbības saskaņā ar uzdevumiem, kuri noteikti UP nolikumā. UP darbība no 2018. gada septembra līdz decembrim laika ziņā sakrita ar pēc IZM iniciatīvas un ar SIA "CSE COE" auditoriem veikto sistēmas "LZA darbības lietderība" iekšējo auditu. Šī audita 15 ieteikumu (apstiprināti IZM 16.01.2019.), kas vērsti uz LZA darbības pilnveidošanu un stratēģisko mērķu aktualizēšanu, realizācijas gaitu UP skatīs 2019.gada laikā.

Lasīt tālāk...

LU CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem

5-04-2019

KONKURSS
LU CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS
izsludina konkursu uz akadēmiskajiem amatiem :

Materiālu fizikā (dabaszinātnēs)
     Pētnieks - 1 štata vieta;

Lasīt tālāk...

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts izsludina konkursu

5-04-2019

Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts (LU LFMI),
pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020),
izsludina konkursu
uz šādām akadēmisko amatu vietām:

Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

5-04-2019

2019. gada 15. aprīlī plkst. 15.00 LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 201. telpā, LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

TOMS BEINERTS

aizstāvēs promocijas darbu "MHD sistēmu ar rotējošiem magnētiskiem dipoliem radīto hidrodinamisko plūsmu izpēte" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Jānis Virbulis (LU); Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars (RTU); Dr.phys. Valdis Bojarēvičs (Griničas universitāte, Anglija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19 un Akadēmiskajā bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10.

Pēdējā atjaunošana 9-04-2019
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 14 no 14
Powered by Elxis - Open Source CMS