Par LZA

VPP projekta INTEFRAME-LV pētījumu rezultātu prezentācija Baltkrievijā

14-10-2019

VPP projekta INTEFRAME-LV vadītāja akad. Baiba Rivža piedalījās Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas kongresā "Zinātne, uzturs un veselība", kurš norisinājās Minskā no 2. līdz 5. oktobrim. B. Rivža kongresa plenārsēdē uzstājās ar ziņojumu "Research in food production and security for Latvia Society needs" un iepazīstināja klātesošos klausītājus ar Latvijas pētījumiem un pieredzi VPP INTERFRAME-LV projekta ietvaros.

Lasīt tālāk...

VPP projekta INTERFRAME – LV dalība starptautiskā konferencē Lietuvā

23-09-2019

No 20. - 21. septembrim VPP projekta INTERFRAME - LV pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē The 12th Jonas Pranas Aleksa International Interdisciplinary Scientific conference "Development of the State Vision", kuru organizēja Šauļu universitāte (Lietuva).   Konferencē piedalījās VPP projekta INTERFRAME - LV vadītāja akad. Baiba Rivža un LLU  doktorante Vera Hohlova un RSU doktorante Diāna Kalniņa.

Lasīt tālāk...

INTERFRAME-LV apkopots paveiktais un precizēts veicamais

18-09-2019

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) 2019. gada 16. septembrī  notika projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā, INTERFRAME-LV" (viens no pieciem projektiem valsts pētījumu programmā (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai", 2019-2021) darba sanāksme, lai apkopotu pirmā gada deviņos mēnešos paveikto un precizētu tālākos uzdevumus. INTERFRAME-LV īstenotājs ir LZA sadarbībā ar šādiem galvenajiem partneriem un šādu tēmu sadalījumu starp tiem: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU (digitalizācijas ekosistēmas ar stratēģisku virzību uz ražošanas ekosistēmu digitalizāciju); Latvijas Universitāte, LU (sabiedrības radikalizācijas ekonomiskās sekas, ģeogrāfiskā noslāņošanās, sabiedrības novecošana un noslāņošanās); Rīgas Stradiņa universitāte, RSU (neelites cilvēku rīcībspēja, sociālā kapitāla izmantošana, identitātes un drošības jautājumi, drošības koncepts); Agroresursu un ekonomikas institūts, AREI (klimata pārmaiņu raksturs un ietekme Ziemeļeiropā, tostarp Latvijā, identificējot apdraudētākās nozares, klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi ES un Latvijā).

Lasīt tālāk...

INTERFRAME – LV pētījumu rezultāti VI Starptautiskajā multidisciplinārajā sociālo zinātņu un mākslas konferencē SGEM 2019 Albenā (Bulgārijā)

3-09-2019

No 24. augusta līdz 2. septembrim Albenā (Bulgārijā) norisinājās VI Starptautiskā multidisciplinārā sociālo zinātņu un mākslas konference SGEM 2019 (VI International Multidisciplinary Scientific Conference ON Social Sciences & Arts, SGEM 2019). Konferencē piedalījās un projekta INTERFRAME - LV rezultātus prezentēja projekta INTERFRAME - LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža, pētnieces RTA rektore IVETA Mietule un DU prorektore Maija Burima.

Pēdējā atjaunošana 3-09-2019
Lasīt tālāk...

VPP projekta INTERFRAME-LV 2. pusgada plānotās aktivitātes

14-08-2019

1. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019, Albena, Bulgaria, 24 August - 2 September, 2019 (piedalās akad. B. Rivža);

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS