2.jūlijs, 13 (555)

L`ORÉAL BALTIC STIPENDIJU "SIEVIETĒM ZINĀTNĒ" PASNIEGŠANAS CEREMONIJA LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJĀ

28-06-2018

5. jūnijā, svinīgā ceremonijā Latvijas Zinātņu akadēmijā trīs zinātnieces no Latvijas, viena no Lietuvas un viena no Igaunijas saņēma 6000 eiro vērtās L`ORÉAL Baltic stipendijas "Sievietēm zinātnē". Šis ir četrpadsmitais gads kopš stipendijas ieviešanas Latvijā, un kopumā šo gadu laikā stipendijas saņēmušas 46 Baltijas zinātnieces. Šogad stipendijas tika piešķirtas piecām Baltijas zinātniecēm -
Dr. Ilvai Nakurtei, Mg.sc.ing. Andai Fridrihsonei un Mg.sc.chem. Margaritai Baitimirovai no Latvijas, Dr. Ģiedrei Motuzaitei-Matuzevičūtei Kīn no Lietuvas un Dr. Karinai Kogermanei no Igaunijas.

Pēdējā atjaunošana 28-06-2018
Lasīt tālāk...

LZA LMZN un LLMZA kopsapulce: jābeidzas "Ķenča lūgšanu" laikam zinātnē

28-06-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulce 1. jūnijā notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā ar darba novērtējumu, jaunu biedru kandidatūru apspriešanu, dažādu konkursu un balvu laureātu godināšanu un apbalvojumu saņēmēju sava veikuma prezentēšanu, kā arī atbalstu Augstākās izglītības padomes aicinājumam 2019. gadu valstī noteikt par nacionālo zinātnes un augstākās izglītības sistēmas simtgades gadu.

Lasīt tālāk...

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽA ZINĀTNES CITU JOMU VIDŪ IV PLZK

28-06-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) pārstāvošie pētnieki IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā (IV PLZK) ar priekšlasījumiem un viedokļiem diskusijās galvenokārt piedalījās Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas un Sociālo zinātņu sekcijas darbā, sniedzot savu ieguldījumu arī kongresu caurvijošās valsts drošības un attīstības tēmas risinājumā. Tika prezentēti iegūtie rezultāti Valsts pētījumu programmās EKOSOC-LV (tautsaimniecības, pārvaldības, tiesiskā ietvara vieda transformācija sabiedrības ilgtspējīgai un zināšanu ekonomikas attīstībai), AgroBioRes (lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai), ResProd (meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas). Bet viena no šādu zinātnes forumu lielajām vērtībām ir tieši starpdisciplinārie uzstādījumi un izaicinājumi visai zinātnei.

Lasīt tālāk...

Aizstāvēšana

28-06-2018

2018. gada 28. augustā, plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2,
123.auditorijā

RASMA PLATAČE

aizstāvēs promocijas darbu "Zālaugu biomasas ieguve cietā kurināmā ražošanai" lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.agr. Dainis Lapiņš (LLU); Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis (LLU); Dr.biol. Anita Osvalde (LU Bioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

Pēdējā atjaunošana 4-09-2018
Lasīt tālāk...

Izsludina konkursu uz vadošā pētnieka vietu literatūrzinātnes nozarē

27-06-2018

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), pamatojoties uz LU LFMI Stratēģiju (2015-2020), izsludina konkursu uz šādu akadēmiskā amata vietu:

Pēdējā atjaunošana 3-07-2018
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 15 no 15
Powered by Elxis - Open Source CMS