18.jūnijs, 12 (554)

Latvijas izgudrotāju devums par godu valsts simtgadei

14-06-2018

Visos valsts kultūrvēsturiskajos novados pilnā sparā rit izgudrojumu un inovāciju izstādes ar kopēju nosaukumu "MINOX 2018 izgudrojumu festivāli". Šogad pirmo reizi dota iespēja izgudrotājiem reģionos eksponēt savus jauninājumus izstādēs "MINOX Kurzeme" (Liepāja, 4.-5. aprīlis, vad. Armands Grickus), "MINOX Latgale" (Daugavpils, 10. maijs, Kārlis Rasis), "MINOX Vidzeme" (Cēsis, 2. jūnijs, Gina Mata) un "MINOX Zemgale" (Jelgava, 8. Septembris, Līga Miķelsone).

Pēdējā atjaunošana 14-06-2018
Lasīt tālāk...

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA - EIROPAS PROGRAMMU CENTRS

14-06-2018

ERA-NET (European Research Area Network) shēmas projektu īstenošana sākās ES 6. Ietvara programmas laikā (2002-2006). Šie projekti Ietvara programmā tika uzsākti ar mērķi sniegt ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas izveidē un ES dalībvalstu zinātnes sistēmu ciešākā integrācijā tādejādi sekmējot dažādu valstu zinātnieku ciešāku sadarbību. Atšķirībā no citiem Ietvara programmās īstenotajiem projektiem, kuru izpildē piedalās zinātnieki, zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citi pētniecības centri, ERA-NET projektu dalībnieki  ir valsts pārvaldes institūcijas (piemēram, ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras), kas finansē un/vai administrē nacionālās pētniecības programmas. ERA-NET projektu uzdevums ir veicināt nacionālo pētniecības programmu īstenošanas koordinēšanu starpnacionālā līmenī, organizēt kopējus pētniecības projektu konkursus, tādējādi nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu.

Pēdējā atjaunošana 14-06-2018
Lasīt tālāk...

PROGRAMMA ZINĀŠANU EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI

14-06-2018

Valsts Pētījumu programma EKOSOC-LV jeb pilnā nosaukumā "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" bija viena no 2014.-2017. gada 14 VPP. Šī programma ar 10 projektiem, kurus īstenoja ~ 200 dalībnieki no 10 augstskolās pārstāvētām dažādām zinātņu jomām, iekļāvās aizvadītajam laika posmam apstiprināto sešu prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide). Programma uz gadu tika pagarināta, 2018. gadu lielākoties veltot rezultātu apkopošanai un izplatīšanai. 

Lasīt tālāk...

PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKU KONGRESU VĒSTURE

14-06-2018

Rīgā notikuši jau trīs pasaules latviešu zinātnieku kongresi, kas katrs kopā pulcinājis kuplu dalībnieku skaitu gan no Latvijas, gan ārzemēm. Pirmais šāds kongress Latvijā notika pēc neatkarības atjaunošanas, bet vēl pirms augusta puča notikumiem 1991. gada 12.-17. jūlijā, otrais - 2001. gada 14.-15. augustā un trešais - 2011. gada 24.-27. oktobrī. Katrs no šiem kongresiem ar daudzām sekcijām dažādās zinātņu jomās ļāva apmainīties viedokļiem un domām par aktuālām zinātnes problēmām, veidot un stiprināt Latvijas zinātnieku kontaktus ar Latvijas izcelsmes zinātniekiem neatkarīgi no tautības daudzās dažādās pasaules valstīs, kā arī pievērst sabiedrības, mediju un politiķu uzmanību zinātnes nozīmei un zinātnieku veikumam. Katrs no šiem kongresiem bija ne tikai nozīmīgs sabiedrisks un zinātnisks notikums, bet arī patiesi zinātnes un zinātnieku svētki.

Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 13 no 13
Powered by Elxis - Open Source CMS