7.maijs, 9 (551)

Aizstāvēšana

3-05-2018

2018. gada 21. maijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Veterinārmedicīnas zinātņu nozares Pārtikas higiēnas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Helmaņa ielā 8, Veterinārmedicīnas fakultātē, A 300. auditorijā

INGA EIZENBERGA

aizstāvēs promocijas darbu "Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un mazumtirdzniecībā Latvijā" veterinārmedicīnas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis (LLU); Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (LLU); Dr.biol. Vizma Nikolajeva (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 1 2 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 10 - 10 no 10
Powered by Elxis - Open Source CMS