Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskās sekretāres p.i. Ilze STENGREVICA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 37 īstenos, 51 goda, 35 ārzemju un 32 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 36 LZA goda doktori.


Ekspertu konsīliji (doc)


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2018. gada darba plāns (pdf)


Viktora Hausmaņa grāmata „ANŠLAVS EGLĪTIS. Cilvēks grib spēlēt"

21-11-2016

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā izdota LZA īstenā locekļa, Dr. habil. philol. Viktora Hausmaņa apceru grāmata „ANŠLAVS EGLĪTIS. Cilvēks grib spēlēt".

„1989. gadā Dailes teātrī spoži iemirdzējās Anšlava Eglīša komēdijas „Kazanovas mētelis" izrāde, ko iestudēja Kārlis Auškāps. 1990. Gadā grāmatu apgāds „Zinātne" izdeva Eglīša lugu kopojumu, taču palika vairāki viņa dramatiskie darbi, kas Latvijā ne reizes nebija publicēti, tāpēc radās doma tos salikt kopā vienos vākos un izdot atsevišķā grāmatā. Virsraksts radās pats no sevis - „Cilvēks grib spēlēt" - tā sauc vienu no Eglīša lugām. Latvieši mīlējuši dziedāt, taču par visu vairāk kopš vecā Ādolfa Alunāna laikiem alkuši spēlēt teātri. Par Anšlava Eglīša lugu tapšanas procesu un nonākšanu līdz izrādei esmu pastāstījis savās apcerēs", ievadvārdos teic Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis.

Izdota monogrāfija "Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša"

9-11-2016

Izdota monogrāfija „Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša," kurā atspoguļoti Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieku no 2013. līdz 2015. gadam īstenotā pētījuma „Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti" rezultāti. Monogrāfija izdota profesora Sergeja Kruka redakcijā.

Analīzes pamatā ir plaša empīrisko pētījumu bāze: nacionālās reprezentatīvās iedzīvotāju aptaujas, daļēji strukturētās un dziļās intervijas, Centrālās statistikas pārvaldes, tirgus un sabiedriskās domas centra SKDS un Eurostat dati, Lursoft datu bāzē uzkrātie uzņēmumu darbības finanšu rādītāji. Tā kā krīze skārusi vairākumu iedzīvotāju (aptaujā to atzinuši 80% respondentu), pētnieki izvirzīja pieņēmumu, ka negatīvā pieredze būs aktivizējusi viņu sociālo dzīvi, kopīgas problēmas risinot mijiedarbībā ar līdzpilsoņiem un sniedzot solidāru atbalstu citām interešu grupām.

Lasīt tālāk...

LZA Terminoloģijas komisijas 70 gadu jubilejas konferencei veltīts īsrakstu krājums „Terminrade Latvijā. Senāk un tagad"

21-11-2016

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija izdevusi  īsrakstu krājumu, kas veltīts terminoloģijas komisijas 70 gadu jubilejas konferencei.

Profesors Māris Baltiņš priekšvārdā uzsvēris, ka „LZA Terminoloģijas komisijas veikums šo garo gadu desmitu laikā ir atstājis pēdas gandrīz visās zinātņu nozarēs, kā arī praktiskās darbības jomās. Ir sagatavoti vairāk nekā 63 terminu biļeteni, izdotas 15 vārdnīcas, veikts liels terminu saskaņošanas darbs, sagatavojot šķirkļu sarakstus, „Latvijas padomju enciklopēdijai", publicēti raksti par terminrades principiem un to sekmīgu iedzīvināšanu, sniegts milzum daudz konsultāciju. Turpmākie darba gadi Terminoloģijas komisijai būs intensīvi, jo tai jāatgūst kādreizējā autoritāte, jāstiprina sadarbība ar citām terminrades darbā iesaistītajām institūcijām un personām, starpnozaru sadarbības ietvaros reizēm, iespējams, atkāpjoties no striktā iedalījuma apakškomisijās, jāmeklē plašāka starptautiska dimensija, prasmīgāk un operatīvāk atbalstot Eiropas Savienības iestāžu latviešu tulkošanas dienestus. Cita problēma, kuras risinājums arī nepieļauj kavēšanos, ir vienotas terminu datubāzes izveide, padarot to lietotājiem ērtāku un informatīvi bagātāku".

Pēdējā atjaunošana 21-11-2016

Izdots zinātnisko rakstu krājums „Dzimtes konstruēšana IV"

9-11-2016

Ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu un sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju institūta Reģionālistikas institūtu izdevniecība Avens laidusi klajā zinātnisko rakstu krājuma Dzimtes konstruēšana IV sējumu.

Zinātnisko rakstu krājums „dzimtes konstruēšana" iznāk jau ceturto gadu un kā ikreiz pievēršas aktuāliem jautājumiem dzimtes pētniecībā. Šajā sējumā autori no dzimtes pētniecības perspektīvas kritiski analizējot sabiedrībai aktuālas problēmas. 2016. gads  kopumā ir radījis vairākas nozīmīgas ar dzimtes jautājumiem saistītas diskusijas, kas parāda mūsdienu Latvijas domāšanas veidu, aizspriedumus un tabu tēmas.

Lasīt tālāk...

LZA FTZN un HSZN kopsēde 2016. gada 9. novembrī

7-11-2016

LZA FTZN un HSZN kopsēde
2016. gada 9. novembrī plkst.15:00 LZA Senāta zālē

"MAŠĪNTULKOŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI"

Lasīt tālāk...
Powered by Elxis - Open Source CMS