Humanitāro un soc.zin.nod.

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts: humana@lza.lv

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskās sekretāres p. i. Vera HOHLOVA

Padomes locekļi

Saulvedis CIMERMANIS, Māra GRUDULE, Tatjana KOĶE, Oļģerts KRASTIŅŠ,
Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Dace MARKUS, Guntis ZEMĪTIS

Nodaļa apvieno 155 LZA locekļus, t.sk. 49 īstenos, 47 goda, 34 ārzemju un 34 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu saistīti 35 LZA goda doktori.


Ekspertu konsīliji (doc)


Dokumenti

Nodaļas nolikums (pdf)

Nodaļas 2020. gada darba plāns (pdf)


LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība 2008. gadā

7-07-2009

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu (HSZN) nodaļa apvieno 158 LZA locekļus, t.sk. 33 īstenos, 45 goda, 42 ārzemju un 36 korespondētājlocekļus. Ar nodaļas darbu ir saistīti 32 LZA goda doktori.

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darbība 2008. gadā galvenokārt bija koncentrēta Valsts pētījumu programmas „Letonika” un Letonikas gada (2008) uzdevumu izpildei, kā arī atsaucei uz aktuāliem zinātnes dzīves notikumiem.

Pēdējā atjaunošana 7-07-2009
Lasīt tālāk...

Ekonomiskā krīze - kritiens uz augšu

27-03-2009

LZA korespondētājloceklis Dr.oec. Uldis Osis

Tēzes LZA Pavasara pilnsapulcei (02.04.2009)

Runājot par ekonomisko krīzi, par vienu no tās galvenajiem izraisītājiem tiek minēta nesamērīga banku ekspansija visā pasaulē, īpaši nekustamo īpašumu jomā, jo sevišķi Latvijā. Taču arvien lielāku ievērību gūst atziņa, ka  mēs esam saskārušies globālā ekonomiskā ciklā, kura veidošanos pastiprināja problēmas finanšu sistēmā.

Pēdējā atjaunošana 27-03-2009
Lasīt tālāk...

Letonikas gada (2008) pasākumu plāns

30-09-2008

Veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai un
latviešu ortogrāfijas simtgadei

septembris - decembris

Letonikas lasījumi

Rīgā

Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas priekšlasījumu vakaros
Merķeļa ielā 13

18. septembrī 18:00 – akad. Benedikts Kalnačs, Dr. philol. Inguna Daukste – Silasproģe, Dr. philol. Eva Eglāja – Kristsone, Dr. philol. Māra Grudule. LATVIEŠI, IGAUŅI UN LIETUVIEŠI: LITERĀRIE UN KULTŪRAS KONTAKTI

16. oktobrī 18:00 – akad. Tālavs Jundzis, Dr. hist. Uldis Krēsliņš. Ceļš uz Latvijas neatkarību: 20. gs. sākums un beigas

Pēdējā atjaunošana 30-09-2008
Lasīt tālāk...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas darba plāns 2008. gadam

30-09-2008

septembrī – decembrī

4. septembrī 9.00 - LZA goda locekļa, Raiņa balvas 2008. gada laureāta Jāņa Streiča rosināta LZA izbraukuma sēde Cinevillā un talka Durbes muižā

10. septembrī 15.00 - LZA un RAA kopīga izbraukuma sēde „Jaunā („biezā”) Rīga” (akad. Jānis Krastiņš)

9. – 10. oktobrī 10.00 - 23. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference „Neatkarīgo Baltijas valstu valstiskums un nacionālo zinātņu veidošanās” ( akad. Jānis Stradiņš)

16. oktobrī 14.00 - HSZN sēde, LZA locekļu kandidātu zinātnisko ziņojumu apspriešana (akad. Ilga Jansone)

6. novembrī 11.00 - LZA izbraukuma sēde Valkā, izcilo valodnieču Silvijas Raģes un Elgas Kagaines dzimtenē (akad. Ilga Jansone)

20. novembrī 14.00 - LZA Rudens pilnsapulce

15. decembrī 16.00 - Valsts pētījumu programmas „Letonika” rezultātu apspriešana (akad. Jānis Stradiņš, akad. Ilga Jansone)

16. decembrī 16.00 - LZA Senāta paplašināta sēde, veltīta Augstceltnes 50 gadiem

18. decembrī - 15.00 - „Sagaidīsim Ziemassvētkus ar baltām domām”

Pēdējā atjaunošana 30-09-2008

HUMANITĀRO UN SOCIĀLO ZINĀTŅU NODAĻA

26-04-2008

Akadēmijas laukumā 1, Rīga, LV 1050
Tel.: 67225889. Fakss: 67821153. E pasts:

Nodaļas padome

Nodaļas priekšsēdētāja Raita KARNĪTE
Nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Juris URTĀNS
Zinātniskā sekretāre Ilga TĀLBERGA

Padomes locekļi

 Jānis BĒRZIŅŠ, Andris CAUNE, Saulvedis CIMERMANIS, Oskars GERTS,
   Viktors HAUSMANIS, Tālavs JUNDZIS, Tatjana KOĶE, Jānis KRASTIŅŠ,
   Oļģerts KRASTIŅŠ, Juris KRŪMIŅŠ, Maija KŪLE, Daina LĀCE,
 Dace MARKUS, Baiba RIVŽA, Valentīna SKUJIŅA, Ojārs SPĀRĪTIS,
   Jānis STRADIŅŠ, Igors ŠUVAJEVS, Aivars TABUNS, Kalvis TORGĀNS,
   Guntis ZEMĪTIS

Pēdējā atjaunošana 8-09-2014
Lasīt tālāk...
<< Pirmā < Iepriekšējais. 41 42 43 44 Nākamais. > Pēdējā >>
Rezultāti 388 - 395 no 395
Powered by Elxis - Open Source CMS